11 år efter rydningen af Jagtvej 69 d. 1. marts 2007 gik en gruppe unge i 2018 ned ad Nørrebrogade i en demonstration for at mindes årsdagen.

.

Bydelens politiske landskab

Nørrebro er en af Enhedslistens højborge og en af Københavns rødeste bydele. Ved det seneste kommunalvalg i 2017 fik Enhedslisten 26,3 % af stemmerne, og 22,9 % gik til Socialdemokratiet. Herefter kom Radikale Venstre og Alternativet med hhv. 15,1 % og 14,6 %.

Største parti i det borgerlige valgforbund var Venstre med 4,4 % af stemmerne.

Stemmefordelingen mellem valgforbund ved kommunalvalget i 2017*
Valgforbund Nørrebro Københavns Kommune
1. C+D+I+K+O+V 13,7 % 23,6 %
2. A+B 31,6 % 36,4 %
3. E+F+J+M+Q+R+Ø 36,6 % 28,1 %
4. G+H 0,2 % 0,2 %

*DEN DANSKE VALGDATABASE OG KMDVALG.DK

Ved folketingsvalget i 2019 blev Enhedslisten igen bydelens største parti med 28,5 %. Mest opsigtsvækkende var det, at Socialdemokratiet her klarede sig markant dårligere og med 11,8 % kun blev det fjerdestørste parti. Det blev således overgået af både Radikale Venstre (19,1 %) og SF (13,8 %).

Stemmeprocent ved kommunalvalg på Nørrebro i 2005, 2009, 2013 og 2017*
2005 2009 2013 2017
A. Socialdemokratiet 37,1 % 26,4 % 25,9 % 22,9 %
B. Radikale Venstre 13,6 % 9,7 % 12,8 % 15,1 %
C. Det Konservative Folkeparti 4,3 % 4,3 % 3,0 % 3,1 %
D. Nye Borgerlige - - - 0,5 %
F. Socialistisk Folkeparti 12,7 % 26,8 % 13,1 % 9,4 %
I. Liberal Alliance - 0,8 % 2,7 % 2,8 %
K. Kristendemokraterne 0,5 % - 0,3 % 0,2 %
O. Dansk Folkeparti 4,0 % 5,0 % 4,1 % 2,8 %
V. Venstre 10,1 % 5,9 % 6,7 % 4,4 %
Ø. Enhedslisten 13,6 % 16,8 % 27,5 % 26,3 %
Å. Alternativet - - - 14,6 %
Stemmeprocent 59,0 % 54,3 % 62,6 % 64,9 %

*DEN DANSKE VALGDATABASE OG KMDVALG.DK

Nørrebro Lokaludvalg består af repræsentanter fra partier og foreninger og fungerer som bindeled til Borgerrepræsentationen, som bl.a. kan rådføre sig med lokaludvalget i forbindelse med den lokale byplanlægning.

Adressen Jagtvej 69 er kendt af de fleste københavnere, til trods for at den har været et hul i husrækken siden 2007, hvor Ungdomshuset blev ryddet og siden revet ned. Et nyt Ungdomshus blev taget i brug på Dortheavej, mens det fortsat er uvist, hvad der skal ske med grunden på Jagtvej.

.

Fremtidsplaner og strategier

I Københavns Kommuneplan 2019 er der på Nørrebro især fokus på Ydre Nørrebro, herunder en omfattende forandring af Mjølnerparken.

Kommunen har sammen med boligselskabet Bo-Vita (tidligere Lejerbo) lagt en omfattende plan for boligområdet, der samtidig skal leve op til de krav, staten har stillet i forbindelse med den politiske aftale om afvikling af ghettoer. Det indebærer bl.a., at andelen af almene boliger skal reduceres til 40 %. Det skal delvis ske gennem salg af boliger til private.

Det indgår også i planen at bygge nye penthouselejligheder og åbne boligområdet med en ny gennemkørsel med nye udadvendte aktiviteter i stueplan. Der har i forbindelse med planerne været protester fra de nuværende beboere mod ikke mindst udsigten til tvangsflytninger.

De Gamles By med boliger og plejehjem for ældre er under forandring i forbindelse med en ny helhedsplan.

Bispeengbuen og Åboulevard er løbende på dagsordenen. Bispeengbuen skal enten nedrives eller renoveres senest i 2030, og der er store drømme om at åbne den gamle Ladegårdså, hvor Åboulevard ligger i dag, og flytte trafikken ned i en tunnel. Finansieringen er ikke på plads.

Trafikmæssigt er Nørrebro vel betjent, specielt efter at fire af Cityringens metrostationer (på linjen M3) er placeret i bydelen.

Stemmefordelingen ved folketingsvalget i 2019 på Nørrebro og i Københavns Kommune.

.

Videre læsning

Læs mere om politik og planer i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Politik og planer