Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg taler til et hold nye politikadetter, før de får overrakt eksamensbeviser af justitsminister Søren Pape Poulsen. Politiskolen flyttede ind i den tidligere Brøndbyøster Skoles lokaler i 1996 efter en omfattende renovering af lokalerne.
.

Siden 1996 har Rigspolitiets center for uddannelse, Politiskolen, ligget på Brøndbyøster Boulevard i Brøndbyøster. Politiskolen er centeret for uddannelsesaktivitet inden for politiet.

Basisuddannelsen som politibetjent har efter den seneste ændring i 2018 en varighed på to år og fire måneder. Hertil kommer den seks måneder lange uddannelse til politikadet med fokus på grænsekontrol og bevogtning, som blev vedtaget af Folketinget i forbindelse med forhandlingerne om Finansloven for 2017. Endelig er Politiskolen ramme om efter- og videreuddannelse samt om særlige ledelsesuddannelser. De første kvindelige politielever begyndte på uddannelsen i 1977.

Selve skolen er flyttet flere gange, siden den blev grundlagt i 1914. I 1989 købte Justitsministeriet den gamle Brøndbyøster Skole sammen med de omkringliggende arealer, og efter en omfattende renovering kunne Politiskolen i 1996 begynde flytningen fra Artillerivej på Amager til Brøndbyøster.

Uddannelsen er blevet omlagt flere gange. I en omlægning i 2014 blev basisuddannelsen akkrediteret til en 3-årig professionsbacheloruddannelse i politivirksomhed.

I 2016 blev uddannelsen ændret igen til en 2-årig basisuddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, men med et styrket efter- og videreuddannelsesprogram.

I 2018 blev uddannelsen herefter forlænget med fire måneder til nu i alt 28 måneder.

Uddannelsen består af tre moduler, hvor modul 1 og 3 foregår på Politiskolen, og modul 2 er praktik i en politikreds.

I en politisk aftale i november 2015 blev det besluttet at etablere yderligere en politiskole, denne gang med placering i Jylland. Den nye politiskole endte med at få til huse på den tidligere sygeplejeskole i Vejle, der forventes at være renoveret til det nye formål i 2020. Som en midlertidig foranstaltning blev Ryes Kaserne i Fredericia i 2018 undervisningssted for ca. 250 nye politielever, mens der på Politiskolen i Brøndbyøster var omkring 750.

Optaget er flerdoblet over de seneste år, og det skyldes en politisk beslutning om, at der i 2020 skal være over 11.000 polititjenestemænd i Danmark.

Videre læsning

Læs mere om uddannelse i Brøndby Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg