PostDanmark A/S er et datterselskab af det dansk-svenske PostNord AB, som ejes af den danske og den svenske stat med hhv. 40 % og 60 %. De to statslige postselskaber fusionerede i 2009. I de senere år har den danske del af selskabet haft store underskud, efter at digitaliseringen har erstattet mange breve, hvilket virksomheden har haft svært ved at tilpasse sig.

I 2007 havde det daværende Post Danmark ca. 21.200 ansatte og et overskud på 0,7 mia. kr. I 2019 var der i den danske del af PostNord-koncernen ca. 6.300 medarbejdere og et underskud på 253 mio. kr.

Det faldende antal breve og en stærkt stigende e-handel har fået PostNord til at reducere antallet af posthuse og brevudbringninger markant og i langt højere grad satse på distribution af pakker, bl.a. med etablering af landets største pakketerminal lidt uden for Køge, så PostNord nu råder over seks pakketerminaler.

Post- og Telegrafvæsenet havde fra 1912 hovedsæde i den imposante bygning på Tietgensgade over for Københavns Hovedbanegård. Den blev solgt i 2015 og er i 2020 blevet omdannet til hotel. PostNords danske hovedsæde er flyttet til Hedegaardsvej tæt ved Femøren i Amager Øst.

Videre læsning

Læs mere om transport, forsyning samt bygge og anlæg i København

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked