Faktaboks

Kommune
Helsingør Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
26304
Sted- og lokalitetsnummer
010406-61
Anlæg
Ler, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Pottelersbakke Pottelersbakken ligger i afd. 186 i Teglstrup Hegn under Kron- borg skovdistrikt. Der må på arealet foretages de for den fort- satte forstmæssige drift nødvendige skovarbejder, herunder ny- plantninger, men derudover må ikke graves, tilføres eller bort- føres sten eller andre materialer, og ejheller må der nyanlægges veje over arealet.

Undersøgelseshistorie

1940
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssancePottelersbakken ligger i afd. 186 i Teglstrup Hegn under Kronborg skovdistrikt. Der må på arealet foretages de for den fortsatte forstmæssige drift nødvendige skovarbejder, herunder nyplantninger, men derudover må ikke graves, tilføres eller bortføres sten eller andre materialer, og ejheller må der nyanlægges veje over arealet.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links