De tre præstegårde Farup, Darum og Vester Vedsted er karakteristiske ved bygningernes klare form og udtryk, som tager afsæt i den lokale frisiske bygningstradition og vidner om driftige præster i en ellers karsk egn. Alle tre er opført i første halvdel af 1700-tallet.

Af den engang firlængede, grundmurede Farup Præstegård står kun det anseelige okkergult kalkede stuehus tilbage sammen med en stråtækt staldlænge i blank rødstensmur af typisk vestjyske, mørkbrændte sten. Ud til det åbne marsklandskab og ikke umiddelbart ved den anseelige tufstenskirke i Darum ligger den bygningsfredede præstegård, opført af præsten Poul Hansen Curtz, efter at et lyn i 1720 havde ødelagt den forrige. Vester Vedsteds bygningsfredede stråtækte og hvidkalkede præstegård ligger umiddelbart op til kampestensdiget om kirken, som endnu i 1576 lå ved en vigtig ladeplads.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde