De gamle, krogede bøgerøller i Præstegårdsbakkerne er opstået, ved at træerne, efter at være fældet eller bidt ned af husdyr, har skudt på ny.
.

Præstegårdsbakkerne er et 18,5 ha stort naturområde i det kuperede morænelandskab ved Bjergby. Området er en mosaik af bevoksninger, enge og overdrev. På de stejle skråninger er flere gamle, mangestammede bøge bevaret. Under disse bøgerøller blomstrer om foråret hvid anemone, vorterod og storblomstret kodriver. Sidstnævnte er sjælden i Hjørring Kommune. Imellem de skovklædte skråninger er der artsrige overdrev og rigkær med bl.a. engblomme, vårstar, bakkegøgelilje og Vendsysselgøgeurt. Rød glente ses ofte i området, der også har mange dagsommerfugle, bl.a. violetrandet ildfugl og engblåfugl.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Hjørring Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove