Præstens Plantage.
.

Præstens Plantage er en 21,4 ha stor skov nord for Hals. Den er en af få statsskove i Aalborg Kommune. Plantagen ligger ud til Kattegat og domineres i vest af rødgran og sitkagran. Mange steder dækkes skovbunden af bl.a. hedelyng, revling og tyttebær, som dog er ved at forsvinde, i takt med at nåleskoven lukker sig.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Aalborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links