Hos Pressalit inspiceres et toiletlåg for produktionsfejl, inden det sendes videre. Desuden udsættes produkterne for både en statisk og dynamisk test, som angiver, hvor stor en belastning produktets svageste punkt kan tåle i et givent tidsrum.
.

Pressalit er en stor virksomhed i Ry med godt 300 ansatte, der sammen med en topmoderne produktion med robotter producerer toiletsæder samt badeværelses- og køkkenløsninger til mennesker med nedsat funktionsevne. Langt den største del af produktionen eksporteres til omkring 45 lande med Tyskland, Skandinavien, USA og Storbritannien som de væsentligste markeder.

Virksomheden ejes af brødrene Kim og Dan Boyter, med Kim Boyter som den daglige leder. De overtog virksomheden efter deres far, Mogens Boyter, der døde i 1998. Denne var kendt som en person med et stort socialt engagement, hvilket brødrene har arvet, og corporate social responsibility (CSR) er i særlig grad en integreret del af virksomhedens strategi. I begyndelsen af 1960’erne tilknyttede virksomheden designere til at udforme toiletsæder, og samtidig tog eksporten til Tyskland for alvor fart, hvilket blev sat i gang af Mogens Boyter, som netop var kommet ind i virksomheden.

Parallelt med løbende udvikling af nye produkter og øget eksport har virksomheden investeret i topmoderne produktionsteknologi. Dette er en medvirkende årsag til, at produktionen stadig finder sted i Ry.

Videre læsning

Læs mere om industrien i Skanderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked