Kompleks I - oversigt mod NNV
.
Kompleks VI - oversigt mod SØ
.
Kompleks VI - afgrænsn. i V set mod NNØ
.

Faktaboks

Kommune
Tårnby Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
32326
Sted- og lokalitetsnummer
020311-90
Anlæg
Primær fødeerhverv, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1521 e.Kr. - 1850 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3232:6 Ruin af mælkehus. Ruinerne af Hollænderbyes Melke Huuse udgøres af flere velafgrænsede komplekser af grøfter og jordvolde (I til VI), der hver for sig danner sluttede enheder på op til 110 x 50 m, der hæver sig op til 1 m over det omgivende terræn.

Undersøgelseshistorie

2016
Diverse sagsbehandling - Kroppedal Museum, ArkæologiAfventer data
2016
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiLokaliteten Hollænderbyes Melke Huuse udgøres af flere velafgrænsede komplekser af grøfter og jordvolde (I til VI), der hver for sig danner sluttede enheder op til 110 x 50 m store, som hæver sig op til 1 m over det omgivende terræn. Der er muligvis tale om malkepladser med tomter efter malkefolde og malkehuse. Kommentar: Især kompleks I og VI er velbevarede og tydelige.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links