Psykiatrisygehusets arkitektur og indretning skal sikre de bedst mulige rammer for patienternes behandling og velbefindende. Det betyder bl.a., at der er anvendt højkvalitetsmaterialer, intelligent og naturtro LED-lys, kunst, farver og poesi på væggene, gårdhaver samt lydabsorberende gulve og lofter. Her ses en del af ambulatoriets atrium.
.

Psykiatrisygehuset i Slagelse ligger lige syd for det somatiske sygehus og er et af de mest moderne psykiatriske behandlingssteder i landet og det centrale behandlingssted for hele Region Sjælland. Det 44.000 m2 store hus, der blev indviet i 2015, er kendetegnet ved sin lyse og åbne arkitektur. Det kostede ca. 1,2 milliarder kr. at opføre og havde i 2020 samlet omkring 700 ansatte.

Sygehuset kan tilbyde en lang række behandlinger, både under indlæggelse og ambulant. Det rummer en stor akutmodtagelse til undersøgelse og behandling af patienter med akut psykiatrisk sygdom eller forværring i en kronisk sygdom. I 2016 indgik Region Sjælland en partnerskabsaftale, der skal udbygge og styrke samarbejdet mellem psykiatri og somatik på sygehusene i Slagelse.

Psykiatrisygehuset har ud over voksenpsykiatriske afdelinger også regionale specialfunktioner som Klinik for Selvmordsforebyggelse, særlige tilbud til patienter med posttraumatisk stresssyndrom og en klinik for traumatiserede flygtninge.

Psykiatrisygehuset behandler en bred vifte af patienter fra regionen. Derudover er der en stor forskningsmæssig aktivitet inden for behandling og forebyggelse af psykiatriske sygdomme og inden for uddannelse af personale til at hjælpe og passe psykisk syge medborgere.

En særlig funktion er Sikringsafdelingen, hvor farlige og syge patienter anbringes. Den ligger som en del af psykiatrisygehuset og har fængselslignende forhold, idet patienterne er indlagt med et såkaldt farlighedsdekret. Hospitalet rummer også et retspsykiatrisk afsnit og et kompetencecenter vedr. behandling af patienter, der er blevet anbragt ved dom i forbindelse med en kriminel handling.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Slagelse Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg