Region Sjælland har et stort og smukt beliggende psykiatrisk hospital på Færgegaardsvej på Oringe. Hospitalet rummer en række specialafdelinger og herunder en akutmodtagelse (psykiatrisk skadestue). Centerterapien består af flere kreative værksteder, der kan understøtte behandlingsforløbene.
.

Psykiatriske patienter med behov for indlæggelse fra Lolland, Guldborgsund, Næstved og Vordingborg Kommuner kommer til det psykiatriske hospital på halvøen Oringe, der strækker sig fra byen Vordingborg mod sydøst.

Der har været psykiatrihospital på Oringe siden 1858. Hospitalet var en konsekvens af Psykiatriloven af 1853, der havde til formål at give de psykisk syge patienter en bedre behandling, og man valgte at lægge de nye psykiatrihospitaler i smukke, rolige omgivelser.

Hospitalet blev i 1868 udvidet til 400 sengepladser med bygninger tegnet af Gottlieb Bindesbøll. I 1898 blev hospitalet udvidet til 485 sengepladser fordelt næsten ligeligt mellem mænd og kvinder. Behovet for de mange pladser skyldtes, at indlæggelserne dengang varede meget længe; for nogle af patienterne varede det resten af deres liv. Behandlingen af patienterne bestod oprindelig bl.a. i have- og markarbejde med kvæg- og svinehold, og Oringe var dengang selvforsynende med mange produkter.

I sidste del af 1900-tallet blev indlæggelserne meget kortere, bl.a. i takt med øget brug af medicinsk behandling. Hospitalet er under Psykiatrien Region Sjælland. På Oringe sker patientbehandlingen i samarbejde med distriktspsykiatrien, der er placeret lokalt i kommunerne.

I begyndelsen af 2020’erne har hospitalet seks sengeafsnit, der med i alt 107 sengepladser er specialiseret i forskellige sygdomme. Alle indlagte har nu eget værelse. Hospitalet er kendt for sin centerterapi, hvor en række specialiserede værksteder giver mulighed for kreativ fordybelse, som supplement til medicinsk og psykologisk behandling. Der var i 2020 ca. 350 ansatte (omregnet til fuldtidsstillinger) på psykiatrihospitalet på Oringe.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Vordingborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg