Karakteristisk for Rødby er de ældre lollandske byhuse af bindingsværk med udskud, dvs. en udbygning under samme tag. Det fredede forhus til Willers Købmands Gård, Vestergade 1, er Rødbys ældste eksisterende verdslige hus i bindingsværk med tegltag og kalket over stok og sten.

Apoteket i Østergade 51 (1834) er Rødbys ældste pudsede grundmurede hus, mens præstegården (1863) i Vester gade 26 er Rødbys første grundmurede hus i blank mur. Rødby Pakhus, Østergade 65 (1850), blev opført for købmand Frederik Wilhelm Pøhler i et tidstypisk spinkelt bindingsværk med teglhængt mansardtag. Østergade skiftede i slutningen af 1800-tallet gradvis karakter fra enetages tegltækte forhuse opført i bindingsværk til to etager høje grundmurede ejendomme med butikker i stueetagen og beboelse på første sal.

Det nye rådhus efter Kommunalreformen i 1970 blev bygget med fladt tag i gule sten. På Østergade ligger det tidligere rådhus fra 1853, tegnet af Johan Carl Mertins med refendfugede sider og et markant midterparti. Rådhuset blev gennemgribende istandsat i 1953.

Videre læsning

Læs mere om Rødby

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur