De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Rødovre Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Det flade landskab bevirker, at klimaet er ret ensartet i hele kommunen, om end der er en lille forskel mellem de tættest bebyggede områder og de mere åbne landskaber. Rødovre Kommune hører til blandt landets varmeste. Fra marts til august ligger den blandt landets ti varmeste kommuner, og samlet set ligger den årlige gennemsnitstemperatur et godt stykke over landsgennemsnittet.

Danmark ligger i vestenvindsbæltet, og luften når derfor at tørre ud, inden den når frem til den østligt beliggende Rødovre Kommune. Derfor er nedbørsmængderne også ret beskedne, hvilket forstærkes af det flade landskab, som ikke medvirker til skydannelse. Fra november til januar er Rødovre alligevel blandt landets solfattigste kommuner, men set over hele året ligger antallet af solskinstimer tæt på landsgennemsnittet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskabet i Rødovre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima