En lav eftermiddagssol bader den delvist overgroede Røjle Klint øst for Strib i et gyldent lys. Røjle Klint har spillet en vigtig rolle i dansk forskning siden 1840 og har bl.a. bidraget til forståelsen af Nordatlantens åbning i Eocæn, hvor aske fra de resulterende vulkanudbrud blev ført med vinden og bl.a. aflejret i Danmark. Derudover indeholder klinten mineraler som baryt, siderit og pyrit (narreguld) samt fossile hajtænder og hvalknogler.
.

Øst for Strib, på nordkysten af Røjlehalvøen, ligger den 2 km lange og 40 m høje Røjle Klint. I klinten er der blottet aflejringer fra Paleocæn, Eocæn, Oligocæn og Miocæn samt aflejringer fra de tre seneste istider. Lagene i klinten blev presset op af Nordøstisen for ca. 22.000 år siden, og de er derfor foldede og skudt op i flager.

De ældste lag i klinten stammer fra Paleocæn og består af fedt, blåt og grønligt ler, det såkaldte Holmehus Ler. I leret kan man se talrige gravegange fra bundlevende dyr, hvilket viser, at miljøet på havbunden var iltrigt. Holmehus Leret overlejres af Ølst Ler, som blev afsat i Eocæn og indeholder askelag fra vulkanudbrud, som fandt sted i Nordatlanten i Eocæn. Holmehus og Ølst Leret overlejres af først det rødlige Røsnæs Ler og siden det grønlige Lillebælt Ler. Begge lag blev aflejret i Eocæn. Røsnæs Lerets røde farve skyldes iltede jernmineraler og viser, at det blev aflejret under iltrige forhold. Mod slutningen af Eocæn blev der desuden aflejret Søvind Mergel, som er lyst, kalkholdigt ler med et højt indhold af kalkskallede mikrofossiler. Både lagene fra Paleocæn og Eocæn blev aflejret i havet på 200‑500 m’s dybde.

Klinten rummer også Vejle Fjord Sand og Ler fra Sen Oligocæn samt hvidt glimmersand, det såkaldte Hvidbjerg Sand, fra Tidlig Miocæn. Modsat de ældre lerlag blev disse ler- og sandlag aflejret i lavvandede laguner og på barriereøer.

Øverst i klinten finder man aflejringer fra de tre istider Elster, Saale og Weichsel. De nederste lag stammer fra istiden Elster og består af moræneler og Tellina Ler, som er havaflejringer af sort ler med fossiler af muslingen Tellina. Derover ligger tre lag af moræneler, der stammer fra tre forskellige isfremstød i næstsidste istid, Saale. Hen over de ældre, foldede istidsaflejringer ligger et uforstyrret lag af moræneler fra sidste istid, Weichsel.

Røjle Klint og dens omgivelser blev fredet i hhv. 1941, 1952 og 1974, og i dag dækker det fredede område 94 ha. I forbindelse med fredningen i 1974 blev ca. 2 ha af klinten erhvervet af staten.

Videre læsning

Læs mere om Middelfart Kommunes geologi

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Geologi