Rønde set fra vest mod øst ad den trafikerede Århusvej. Gennem Rønde bliver vejen til Hovedgaden, hvor byens handelsliv er koncentreret, og øst for byen bliver den til Grenåvej.
.
Det centrale Rønde, 2017. Byen ligger højt med udsigt over Hestehave og Ringelmose Skov, der ligger mellem byen og Kalø Vig i syd. Hovedgaden er byens hovedfærdselsåre og centrum for byens handelsliv. Syd herfor ligger en afdeling af Syddjurs Kommune i de bygninger, der udgjorde administrationen i den tidligere Rønde Kommune. Ved den østlige ende af Skolevej ligger privatskole, efterskole, højskole og gymnasium, og i den vestlige ende ved Skrejrupvej ligger folkeskolen Rønde Skole.
.

Rønde har en befolkning på 2.925 og et areal på 223 ha. Byen, der er kommunens tredjestørste, ligger 23 km nordøst for Aarhus og 30 km sydvest for Grenaa. Det østjyske isfremstød gennem Kalø Vig i slutningen af sidste istid dannede et randmorænesystem og en tunneldal, som Rønde er beliggende ved. Byens vestlige del ligger i dalbunden 5 m.o.h., mens den østlige del smyger sig op ad dalsiden og kulminerer i Store Bavnehøj på 102 m.o.h. Lokalt kalder byen sig for Danmarks eneste bjergby. Niveauforskellen på 92 m inden for byområdet er kun overgået af Aarhus og Vejle.

Røndes profil er skabt af det storladne morænelandskab, hvor bebyggelsen er tilpasset det bakkede terræn. Mange huse har stor herlighedsværdi med udsigt over Kalø Vig.

Byens kirke fra senmiddelalderen, Bregnet Kirke, ligger nu isoleret tæt på Egens Vig, mens Gammel Rønde og Rønde ligger ved hovedlandevejen mellem Aarhus og Grenaa-Ebeltoft.

Det ældste Rønde lå syd for vejen afgrænset af Gyden mod øst, Molsvej mod vest og Gartnervangen mod syd. Rønde havde karakter af oplandsorienteret midtvejsby mellem de større byer, og ved landevejen lå i slutningen af 1800-tallet kro, smed, købmand, lægebolig, telegrafstation og postkontor, dvs. alle funktioner, der kunne være nyttige for vejfarende. Da befolkningstallet voksede, udviklede byen sig mod vest langs landevejen. Og senere nord for landevejen op mod Rønde Højskole. De seneste boligkvarterer ligger mellem Hestehavevej og Hovedgaden og nordøst for Hovedgaden mod Store og Lille Bavnehøj.

Rønde er en gammel skoleby, men undervisningsinstitutionerne i Campusområdet, som det kaldes i dag, præger ikke bybilledet fysisk. Rønde var kommunecenter 1968‑2007 i kommunen af samme navn.

Detailhandelen er koncentreret i den øst-vest-gående trafikerede Hovedgaden, hvor husene er i to-tre etagers højde med butikker og serviceerhverv i stueplan. Mange af byens indbyggere pendler til Aarhus. De fremtidige planer for Rønde går bl.a. på at styrke uddannelsesområdet og at forbedre trafiksikkerheden på Hovedgaden.

Betydning af bynavnet Rønde

Den ældst kendte kilde til navnet Rønde er fra *1338, hvor formen Rinde optræder. I senere kilder findes former som Rønde (1570), Ryndt (1610) og Rønde (1789). Navnet består enten af det gammeldanske substantiv *rindi, som betyder »bakkekam, jordryg«, eller en bøjningsform af det gammeldanske substantiv *rind, som har samme betydning. Det sigter således til en langstrakt forhøjning i terrænet.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Syddjurs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links