Rønne har en befolkning på 13.737 og et areal på 814 ha. Byen ligger ved en vig på Bornholms vindudsatte vestkyst, hvor undersøiske rev giver havnen en vis beskyttelse. En lille skrænt skiller havnen fra byen, som er anlagt i et ret fladt og sandet terræn i 10‑20 m’s højde. Mod øst afløses dette af en stejlere stigning til ca. 70 m, betinget af grundfjeldets sydvestlige grænse. Langs kysten nord og syd for byen er rejst plantager til dæmpning af sandflugt.

Rønnes indre by med husrækker langs de uregelmæssigt placerede gader omgives af ringgaden Zahrtmannsvej-Borgmester Nielsens Vej. Langs med og især uden for denne ligger nyere parcelhuskvarterer. Dette bælte afgrænses i nogen grad af Søndre, Østre og Nordre Ringvej. På begge sider af ringvejen ligger erhvervsarealer og på ydersiden Almegårds Kaserne. Den store havn, også med erhvervsarealer, har forbindelser til Ystad, Køge, Sassnitz og Świnoujście.

Rønne set fra Rønne-Ystad-færgen i 2017. Byen er Bornholms største med knap 35 % af øens samlede befolkning. Den gamle middelalderkøbstad ligger på Bornholms vestligste punkt og er med færgeforbindelser til Køge, Ystad i Sverige, Sassnitz i Tyskland og Świnoujście i Polen samt med Bornholms Lufthavn 5 km sydøst for byen porten til omverdenen for øen og dens beboere.

.

Stednavnets betydning

Stednavnet Rønne er tidligst nævnt som første led i et ældre navn på Vester Herred *1236 (afskrift fra anden halvdel af 1500-tallet eller begyndelsen af 1600-tallet) Rodneherret. Ældste originalform er 1380 Rotna. Yngre belæg er fx 1433 Røthna, 1568 Rotten og 1624 Rønde. Navnet er identisk med substantivet gammeldansk *rutna, som omtrent kan oversættes med nudansk »(for)rådnelse«. Ordet er dannet til adjektivet gammeldansk rutinn »rådden«. Navnet har formentlig været brugt om det lavtliggende, engang sumpede terræn, hvor bebyggelsen blev anlagt.

Mere om stednavne i kommunen

Byvåben

Rønnes byvåben.

.

I 1562 fik Rønne ved kongeligt åbent brev stadfæstet sit våben. Motivet med de tre fisk går længere tilbage og afspejler fiskeriets vigtighed for byen. Våbenet fandtes også med en skjoldholder, en mandsfigur med bispehue og -stav, der står bag skjoldet. Våbenet synes ikke at have været registreret i Kommunevåbenregisteret.

Våbenets blasonering (beskrivelse): I blåt tre over hinanden stillede sølv torsk.

Mere om byvåben i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Bornholms Regionskommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer