I klinten ved Rønshoved kan man tydeligt se de sedimentstrukturer, der viser, at sandet blev aflejret kystnært. Sandet er rigt på fossiler af marine dinoflagellater, som er encellede organismer, der ernærer sig ved fotosyntese, byttefangst eller begge dele. Dinoflagellater kendes med sikkerhed helt tilbage fra Trias for ca. 230 mio. år siden, og sammen med kiselalger er de i dag de vigtigste primærproducenter i havet.
.

På sydsiden af Kolding Fjord, ud for Nørreskov, ligger Rønshoved Klint, som i den sydlige ende har to blotninger af lag fra Miocæn.

Lagene i klinten er især kendt for deres karakteristiske sedimentstrukturer, ligesom Rønshoved er den eneste klint i landet, hvor det er muligt at se og tolke kystnære sedimenter fra Miocæn. Lagene stammer fra Tidlig Miocæn og består af sand, grus, glimmersilt og glimmerler, som overlejres af lag fra istiden. De miocæne lag blev aflejret på det ydre og indre strandplan i havet og i en lagune, og sedimentstrukturer viser, at de har været påvirket af både storme og tidevand.

De nederste 2 m af klinten består af hvide sand- og gruslag, der tilsammen kaldes Hvidbjerg Sandet. Disse lag blev aflejret på det indre strandplan i en bugt under en havstigning og er gennemgravet af bundlevende dyr. Herover følger 0,5 m tykke vekslende sand- og lerlag, der viser, at bugten er blevet lukket af en oddedannelse under en fortsat havstigning. Bag odden opstod en lagune, hvor der blev aflejret et metertykt lag af sort ler, der er rigt på organisk materiale. Leret overlejres af et 4 m tykt sandlag med ribber, laminering og krydslejring, hvilket viser, at det blev aflejret i et åbent kystmiljø under fortsat havstigning. Selve Hvidbjerg Sandet er 22 mio. år gammelt, mens de overliggende lag er 18 mio. år gamle og tilhører Kolding Fjord Formationen.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Kolding Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kyster