Efter at Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2008 overtog Radiohuset på Rosenørns Allé, er den store koncertsal med pladser til 1.062 tilhørere blevet brugt flittigt til koncerter og arrangementer. Her er symfoniorkesteret Copenhagen Phil i februar 2017 ved at gøre klar til at spille med gruppen Mew som led i en koncertrække, hvor den rytmiske og den klassiske musikverden mødes.
.

Radiofonifiguren af Mogens Bøggild er fra 1950; fem år efter at Radiohuset på Rosenørns Allé officielt blev indviet.

.

I næsten 70 år var Radiohuset på Rosenørns Allé 22 på Frederiksberg en krumtap i landets største medie- og kulturinstitution. Statsradiofonien flyttede ind fra 1941, men den officielle indvielse skete først i september 1945. Det fortælles, at indretningen af Radiohusets Koncertsal blev bevidst forsinket, så indvielsen ikke kunne finde sted, mens besættelsesmagten var i landet.

Radiohuset blev tegnet af Vilhelm Lauritzen og anses som et pionerarbejde, der repræsenterer overgangen mellem funktionalisme og modernisme, og et hovedværk i dansk arkitektur. I 2. og 3. sals højde anlagde landskabsarkitekterne G.N. Brandt og Aksel Andersen to taghaver. Møbeldesigneren Finn Juhl stod for størstedelen af interiøret. Radiohuset blev fredet i 1994.

I de første år rummede Radiohuset kun produktionen af udsendelser til én radiokanal. Den klassiske musik fik sin egen kanal med P2 i 1951. Danmarks Radio – navnet siden 1959 – fik P3 med populærmusik i 1963.

Efterhånden var produktionen af radio og tv så omfattende, at der, trods flere udvidelser, blev pladsmangel i Radiohuset. Det førte til opførelsen af TV-Byen i Gyngemosen i Gladsaxe Kommune, hvor de første studier blev indviet i 1965. Den 15. oktober kl. 20 samme år sendte TV-Avisen for første gang. Det skete fra et studie i Rosenørns Allé, hvor TV-Avisen forblev i 18 år til d. 7. oktober 1983.

2006‑07 flyttede DR – det officielle navn fra 1996 – fra Gladsaxe og Frederiksberg til DR Byen i Ørestaden i Københavns Kommune og overlod Radiohuset til Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Musikmuseet. Museet blev grundlagt i 1898 og formidler bl.a. musikinstrumenter tilbage fra bronzealderen og frem til i dag fra Europa, Asien og Afrika.

Den sidste DR-koncert i koncertsalen, som nu hedder Konservatoriets Koncertsal, fandt sted d. 20. december 2008. Konservatoriet Anvender nu koncertsalen til egne arrangementer.

Videre læsning

Læs mere om Teater- og forlystelsesliv på Frederiksberg

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Musik og dans