Den bygningsfredede Randlev Præstegårds fremtrædende stuehus af 27 fag egebindingsværk blev opført i 1749 efter en brand, hvor tre tjenestefolk døde. St.St. Blicher skildrer begivenheden i novellen »En jydsk Mordbrænderhistorie« fra 1846. Blichers far var præst på stedet og han selv i en periode forpagter af jorden uden større held.
.

St.St. Blichers navn er uløseligt knyttet til Randlev Præstegård, hvor hans far, Niels Blicher, i perioden 1795‑1823 var præst i tidens praktiske og folkeoplysende ånd, og hvor han selv fra 1811 var forpagter af præstegårdsjorden. Som så meget andet i St.St. Blichers liv mislykkedes driften af den gode østjyske jord, og i sin nød søgte han »Ansættelse som Skovrider eller Skytte hos et Herskab«, selv om han som sekretær for faderens Selskab for Gavnlig Virksomhed af hjertens lyst kunne engagere sig i tidens livlige debat. Præstegårdens bygningsfredede og herskabeligt fremtrædende stuehus af 27 fag svært egebindingsværk blev opført i 1749 af præsten Caspar Hartmann. Det harmonisk sluttede gårdanlæg bag den lille, kullede kirke blev gennemgribende, men noget reduceret, istandsat i 1923, da nedrivning ellers var på tale.

Videre læsning

Læs mere om Præstegårde i Odder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde