Sydøst for Viborg ligger herregården Randrup på randen af ådalen til Nørreå, der bugter sig gennem landskabet. En brostensbelagt allé fører stemningsfuldt fra landevejen over gårdspladsen mellem avlsbygningerne op til en rondel foran hovedbygningen.

Randrup tilhører de ikke så få danske herregårde, hvis historie tegnes af en lang række vekslende ejere og slægter, der gennem tiden har sat deres præg på både gård og omegn. Nogle hørte til blandt de gamle danske adelsslægter, herunder den første kendte ejer, Anders Ovesen Hvide, der ejede gården frem til omkring 1380.

I årtierne omkring år 1600 var Randrup endog delt mellem op til fem ejere ad gangen, herunder familierne Harbou, Kaas, Stygge, Dyre og Lykke. Arvedelinger, hvor slægtninge delte både bygninger, marker, skove, fæstegårde og kirker, var almindelige i tiden.

I 1837 blev Randrup købt af den energiske Johannes Heinrich Faber, der var født i Lübeck. Han tog fat på storstilede udviklingsprojekter, som herregårdene i denne periode ofte blev laboratorium for. Han iværksatte opdyrkning af hedearealer under Randrup, plantede granplantager, merglede og forbedrede i det hele taget jord og drift. Under Faber blev der ligeledes anlagt et teglværk, og da den nye hovedbygning blev opført 1847‑48, blev det til en grundmuret hovedbygning i røde sten med midtrisalit i gule sten. Bygningen er i én etage over en høj kælder.

Randrup ejes i dag af Niels Rauff Hansen, som er en af hovedskikkelserne i dansk svineavl. Gården drives som moderne landbrug og skovdrift.

Videre læsning

Læs mere om herregårde og voldsteder i Viborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder