Det vestlige Rantzausminde, 2020. I denne del af byen ligger skolen og idrætshallen, mens dagligvarer må hentes i Fisk-op Huse, der ligger i byens østlige del, uden for kortudsnittet. Magnavej er et alment boligområde, og ved Højensvej i nordvest opføres rækkehuskvarteret De Syv Høje. Byens lystbådehavn blev i 1980’erne suppleret med den lille, private havn Vesterrøn ved et forhenværende værft. Omkring havnen opførtes en klynge boligblokke, som skimtes i sydvesthjørnet.
.
På sydsiden af Rantzausmindevej ligger mange attraktive huse med haver ned til Svendborg Sund og private badebroer til en svømme- eller sejltur. Offentligheden har dog også adgang til badebroer langs sundet, hvor man kan nyde den smukke udsigt til Tåsinge på den anden side af sundet.
.

Rantzausminde har en befolkning på 1.899 og et areal på 1,2 km2. Byen ligger 5 km sydvest for Svendborg og optager 2,5 km af den sydfynske kyst langs Svendborg Sund. Rantzausmindevej løber her 100‑200 m fra kysten, og byen var længe to rækker af spredte huse langs vejen. Jernbanen Svendborg‑Faaborg havde trinbræt ved den lille skov Povlinelund nord for byen, men driften ophørte i 1954.

I 1970’erne begyndte en byvækst med parcelhusbyggeri, først i øst, så i vest og derpå mod nordvest. Rantzausminde blev dermed en boligforstad til Svendborg.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Rantzausminde er fra 1816, hvor formen Ranzowsminde optræder. Senere findes formen Rantzausminde (1864), som synes enerådende i yngre kilder. Navnet er sammensat med slægtsnavnet Rantzau efter Hans Rantzau (1764‑1808), som ejede området, da den oprindelige husmandsudstykning blev oprettet i begyndelsen af 1800‑tallet. Efterleddet er substantivet minde, som betyder »god erindring, eftermæle«. Navnet sigter således til at mindes områdets tidligere ejer.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Svendborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer