Befolkningsudviklingen i Rantzausminde 1960-2020.
.

Rantzausminde var oprindelig en husmandskoloni, der blev oprettet ved udskiftningen af landsbyen Egense i 1806. Her blev 15 husmandssteder placeret på den dårlige jord ned mod stranden. I 1850 boede der 91 personer, som var husmænd, der supplerede indkomsten som daglejere eller fiskere. Der kom skole i 1859, og fra 1907 var der også en forskole. Byen rummede fra 1800-tallet også et udskibningssted, og i 1904 grundlagdes Rantzausminde Baadebyggeri og Aarefabrik.

Byen voksede fra 1930’erne sammen med Fisk-op Huse, som var landsbyen Skovsbos husmandskoloni ved strandvejen. I 1960 var der 233 indbyggere i Rantzausminde, hvilket i 1970 var vokset til 633 for den sammenvoksede by. Rantzausminde Efterskole (i dag: Svendborg Efterskole ved Hallingskoven øst for byen) blev oprettet i 1956. Rantzausminde Camping grundlagdes i 1962.

Rantzausmindes karakter som boligforstad til Svendborg fortsatte efter 1970, og befolkningstallet fortsatte med at vokse; i 2006 lå det på 1.809 indbyggere. Til det voksende antal indbyggere blev der opført en sportshal (1983), ligesom der kom børnehaver.

Videre læsning

Læs mere om Rantzausminde

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie