I Ganløse Mørke ligger den firlængede gård Rastad, der helt egnskarakteristisk er opført med udvendige sidebånd, som var almindelige på egnen frem til midten af 1800-tallet, og kragetræer over mønningen. Gården hviler på syldsten og er opført i bindingsværk. Rastad er i dag kalket rød, men frem til 1947 var den hvidkalket, hvilket var karakteristisk for de sjællandske gårde.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Egedal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv