På kysten ud til Smålandsfarvandet på Nordlolland lå i middelalderen det store borganlæg Ravnsborg, hvis rester stadig kan ses i landskabet. I middelalderen lå borgen ikke på kysten, men omkranset af vand på en lille ø, som kun kunne nås via en ca. 200 m lang bro. Resterne på voldstedet vidner om en imponerende borg, omkranset af en høj ringmur af tegl og med både voldgrave og jordvolde som beskyttelse. Borgen er formodentlig opført af en holstensk greve og derefter erobret af kong Valdemar Atterdag.

.

Nordøst for Nakskov ligger Ravnsborg Voldsted helt ud til Smålandsfarvandet. I middelalderen var den store borgbanke fuldstændig vandomkranset med op mod 200 m ind til fastlandet. Ved arkæologiske udgravninger i første halvdel af 1900-tallet blev ruinerne af ringmursborgen fritlagt, lokaliseret på en over 150 m lang, 60 m bred og op til 18 m høj banke. Borgen har haft ringmur mod nord, vest og syd, og mod øst en mindre strækning af ringmur og palisade, da havet har fungeret som naturligt værn mod angreb. Der har været mindst ét hjørnetårn, mens et porttårn har beskyttet borgporten. Detaljer i murværket antyder, at borgen er blevet bygget i hast, og at den muligvis aldrig blev færdigbygget. Ravnsborg er opført i første halvdel af 1300-tallet, hvor Danmark prægedes af en svækket kongemagt og deraf følgende magtkampe om kontrollen med landet.

Da Ravnsborg i begyndelsen af 1500-tallet mistede sin militære betydning, blev borgen revet ned, og materialerne anvendt ved opførelsen af det befæstede skibsværft Engelsborg på Slotø i Nakskov Fjord. Ruinen af anlægget kan ses på nordspidsen af den lille ø i form af et cirkulært tårn bevaret i en højde af over 6 m, med 3,5 m tykke mure. Fra tårnet udgår to flankemure mod nord og nordøst. Ved kysten er fundet rester af et kajanlæg, og mellem flankemurene er der rester af bygninger og brolægning. De to orlogsskibe Engelen og Maria skal være bygget på stedet kort tid efter anlæggelsen af skibsværftet, og lidt mere end 100 år senere blev orlogsskibet Norske Løve det sidste, der blev bygget på Engelsborg.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Lolland Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder