Egnen omkring Birket og Ravnsby ved Lolland Kommunes nordkyst er et bakket område med markante dybe moselavninger med stejle skrænter, fx Uglemose og Ravnsby Mose. Bronzealderhøjen på Birket Bavnehøj, 30 m.o.h., er Lolland Kommunes højeste punkt. Det kuperede landskabskompleks, der er beliggende i tunneldalen, som strækker sig fra nord for Birket mod sydvest til Indrefjord, er dannet i forbindelse med tre isfremstød. Dalsystemet menes grundlagt som en sprække i kalkundergrunden og blev senere uddybet af en smeltevandsstrøm under Nordøstisen.

Under Nordøstisens tilbagesmeltning fra Hovedstilstandslinjen aflejrede smeltevandsløb sand og grus hen over rester af dødis i tunneldalen og skabte en hede slette foran den vigende Nordøstis. Under et kortvarigt fremstød skabte Nordøstisen en serie kuppelformede bakker i den nordlige del af Birketområdet. Et par tusinde år senere pressede det Ungbaltiske Isfremstød smeltevandsaflejringerne sammen i den sydlige del af Birketområdet. Det efterfølgende Bælthavfremstød udglattede i nogen grad det eksisterende landskab og efterlod en moræneflade, og siden skabte bortsmeltningen af de begravede dødisklumper de stejlrandede moselavninger.

Videre læsning

Læs mere om Lolland Kommunes landskaber

Se alle artikler om Landskaber