Med sit behårede horn og det takkede bryst ser valsehjorten nok drabelig ud, men med en størrelse på blot 11‑16 mm skræmmer den næppe nogen. Billen lever normalt en skjult tilværelse i trøskede stammer af især bøg, og det er her, at larverne gennemfører deres to år lange udvikling. Hornet er forbeholdt hannerne, som bruger det til at kæmpe om hunnernes gunst. Valsehjorten er forholdsvis almindelig i Østjylland, og i Odder Kommune kan man bl.a. møde den i Ravnskov.
.

Ravnskov udgør, sammen med Søby Fredskov, et 73 ha stort, sammenhængende skovområde ud til den lavvandede kyst ved Søby Rev sydvest for Hou. Skovene hører under Rathlousdal og er overvejende løvskove. Hist og her, især i Ravnskov, er der dog også mindre områder med nåleskov.

Ravnskov lever op til sit navn, da ravnen yngler i skovens høje bøgetræer. Ellers tæller skovens ynglefugle bl.a. natugle og stor flagspætte samt en række forskellige småfugle. Strandengen ud for skoven fungerer desuden som rasteplads for trækkende ande- og vadefugle som gravand, strandskade og storspove.

I nord ligger Ravnskov op til den 85 ha store fredning ved herregården Gersdorffslund fra 1961. Derudover indgår begge skove i habitatområdet Horsens Fjord, havet øst for og Endelave samt i fuglebeskyttelses- og Ramsarområdet Horsens Fjord og Endelave.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Odder Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove