Ravnstrup Kær er et lille vådområde vest for Hjallerup. Det består af fugtige græsenge og en mose med flere små og mellemstore vandhuller. Området, som kan overskues fra Kjellingbrovej, der udgår fra rute 559 ved Ravnstrup, er kendt for at have en stor mangfoldighed af sumpfugle. Blandt ynglefuglene er gråstrubet og toppet lappedykker, atlingand, troldand, taffeland, vandrikse og hættemåge.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Brønderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land