Dagens sidste lys nydes sammen med maden fra de farverige madboder på Broens Gadekøkken på Grønlandske Handels Plads ved Inderhavnsbroen.
.
Renseanlægget Lynetten ses med vandet på den ene side og de tidligere B&W-haller på den anden. Renseanlægget skal sandsynligvis flyttes, hvis planerne om Lynetteholmen skal realiseres. Den nye holm vil i så fald komme til at ligge nord for det område, hvor renseanlægget ligger i dag. Foto fra 2014.
.

Refshaleøen er en ca. 1 km2 stor halvø i den nordvestlige del af Københavns Havn syd for Nordhavn og øst for Langelinie på den modsatte side af havneløbet. Refshaleøen var i 125 år hjemsted for skibsværftet Burmeister & Wain (B&W) og halvøen domineres af værftets tidligere haller og tørdok samt yderst af rensningsanlægget Lynetten. Det store areal udnyttes af forskellige erhvervs- og kulturaktiviteter og ligger ellers øde hen. Værftet er nedlagt, men mange af dets bygninger står tilbage med den oprindelige, rå industrikarakter og er nu fyldt med kreativitet og iværksætteri.

Refshaleøen blev skabt ved opfyldning i årene 1868‑80. Burmeister & Wains skibsværft og maskinfabrik udviklede sig til en af byens største arbejdspladser efter at man købte Refshaleøen af Havnevæsenet for at få plads til udvidelser.

For det københavnske foreningsliv har åbningen af Refshaleøen skabt rum til nye kreative fællesskaber som festivalen Move Copenhagen (siden 2013) og faciliteter som Københavns Klatrecenter (2013).

På Refshaleøen har der siden 2010 været afviklet COPENHELL, en festival for rock og metalmusik.

Copenhagen Street Food lukkede på Papirøen (Christiansholm) i 2017, men genåbnede året efter på deres nye område på Refshaleøen under navnet Reffen – Copenhagen Street Food.

Kunstcenteret Copenhagen Contemporary (CC) åbnede i 2018 i den gamle 7.000 m2 store B&W-svejsehal på Refshaleøen.

Havnebussen forbinder Refshaleøen med Teglholmen i Vesterbro-Kongens Enghave. Blandt udbygningsplanerne for metrolinjen M4, der blev taget i brug i 2020 med Orientkaj i Nordhavn som foreløbig sidste station, er en forlængelse med endnu fire stationer i Nordhavn og på længere sigt under havnen til Refshaleøen og Lynetteholmen.

På nordsiden af Refshaleøen ligger Lynetten, der er optaget af BIOFOS’ store rensningsanlæg, der også går under navnet Lynetten og som renser en betydelig del af Storkøbenhavns spildevand.

Refshaleøen indgår i Københavns Kommunes planer som et perspektivområde, hvor ændringer først skal finde sted efter 2031. Den nuværende anvendelse til kreative erhverv – Copenhagen Contemporary, B&W Loppemarked, Teaterøen, madmarkedet Reffen og rækken af andre projekter – forudsættes fortsat indtil 2031 og kan også indgå i perspektivplanen.

Den daværende borgerlige regering og Københavns Kommune indgik i efteråret 2018 en principaftale om at arbejde videre med et storstilet projekt: Lynetteholmen. Planen beskriver anlæggelsen af en ny stor ø, Lynetteholmen, der skal laves ved at opfylde et 2 mio. kvadratmeter stort areal i Øresund i forlængelse af Refshaleøen i retning mod Nordhavn. En del af planen er byudvikling af Refshaleøen med boliger til yderligere 15.000 mennesker. Hver fjerde af alle boliger skal være almen. I planen indgår metrobetjening både af Lynetteholmen og Refshaleøen samt etablering af en østlig motorvejstunnel under Københavns Havn mellem Nordhavn og Amagermotorvejen forbundet med Refshaleøen og Lynetteholmen (forventet ibrugtagning i 2027).

Videre læsning

Læs mere om Københavns bydele

Læs videre om

Se alle artikler om Bydele og byområder