Regionshospitalet Holstebro blev oprindeligt bygget som Ringkøbing Amtssygehus i Holstebro. Det blev indviet i 1894 og var tegnet af Claudius August Wiinholt. I 2007 skiftede det navn til Regionshospitalet Holstebro, da amtet med Strukturreformen blev nedlagt og blev en del af Region Midtjylland.

Regionshospitalet Holstebro er blevet udbygget i flere etaper: 1894-95 amtssygehus ved Claudius August Wiinholt, 1907 tuberkulosehospital i den nordlige del ved Helge Bojsen-Møller, der i 1914 yderligere byggede til Wiinholts bygning. Senere tilføjelser har givet sygehuskomplekset et uhomogent udseende. Det samlede bygningsareal inklusive kældre udgør over 70.000 m². Der var i 2018 ca. 1.700 ansatte.

Hospitalet er en del af Hospitalsenheden Vest, der består af de akutte regionshospitaler Herning og Holstebro (med døgnåben akutmodtagelse) og af regionshospitalerne i Lemvig, Tarm og Ringkøbing. De tre sidstnævnte er i dag primært små hospitaler med planlagte behandlinger.

Hospitalsenheden Vest betjener ca. 300.000 borgere (2018) svarende til det gamle Ringkøbing Amt. Ledelsen er placeret på Regionshospitalet Herning.

Regionshospitalet i Holstebro er under afvikling i forbindelse med bygningen af det nye storhospital, Regionshospitalet Gødstrup, der er planlagt til ibrugtagning fra 2020. Bygninger og grund i Holstebro er solgt til kommunen for 45 millioner kr. til overtagelse d. 1. januar 2021.

Regionspsykiatri Vest er opbygget som en afdeling med lokalisering i både Herning og Holstebro. I Holstebro har man kunnet tilbyde ambulante behandlinger af patienter med psykotiske sygdomme som bl.a. akut psykose og skizofreni samt patienter med affektive lidelser som depression, mani og bipolar lidelse. Psykiatrisk afdeling nedlægger sine sengepladser, når en ny psykiatrisk afdeling står klar på det nybyggede storhospital i Gødstrup.

Når det store regionshospital i Holstebro er lukket, vil det nybyggede Center for Sundhed fortsætte og udbygge sine aktiviteter.

Regionshospitalet Holstebro huser en hel del kunst, bl.a. af Carl-Henning Pedersen, Niels Nedergaard, Hans Voigt Steffensen og Michael Mørk. Den keramiske fontæne foran sygehusets hovedindgang er skabt af Gutte Eriksen, og på arealet er også skulpturer af Erik Heide opstillet.

Videre læsning

Læs mere om sundhed i Holstebro Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg