Nye Nord med de karakteristiske grønne facader er den største af de i alt tre byggerier, der udgør udbygningen af hospitalsenheden i Region Midt. Nye Nord er opført med Sweco Danmark og Arkitema Architects som bygherrerådgivere og er kategoriseret som energiklasse 2020, hvilket vil sige, at det lever op til en række frivillige retningslinjer om lavt energiforbrug.

.

Regionshospitalet Horsens er en af de fem enheder, som Region Midtjylland har opdelt sine hospitaler i.

Der har været hospital på stedet siden 1906‑08, hvor de første bygninger på adressen blev opført. I Region Midtjylland er det blevet områdehospital for de omkring 218.000 borgere i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder Kommuner. Ved områdehospital forstår man et akuthospital, der kan modtage akutte patienter alle døgnets 24 timer. Det gælder primært patienter med almindelige sygdomme. Patienter, der skal have højt specialiseret behandling, skal typisk til Aarhus Universitetshospital i Skejby. Regionshospitalet Horsens havde i 2019 et budget på ca. 1 mia. kroner. Der er en normering af senge på 235.

I 2019 budgetterede hospitalet med ca. 70.000 patienter og stod herunder for over 2.000 fødsler og over 20.000 operationer. Antallet af ansatte svarer til ca. 1.500 fuldtidsstillinger.

Ud over hospitalet i Horsens har Regionshospitalet ansvaret for regionens andel af Skanderborg Sundhedshus og Livsstilscenter Brædstrup. For at leve op til moderne standard er hospitalet i gang med en større udbygning, som forventes færdig i 2024. Første del, Nye Nord på 10.900 m2, blev indviet i december 2018.

Afdelingerne dækker bredt de medicinske specialer. Der er en stor akutafdeling, og hospitalet har hhv. ortopædkirurgisk og mave-tarm-kirurgisk afdeling. Der er også en intensivafdeling, hvor patienterne kan få avanceret behandling til at understøtte vejrtrækning og kredsløb, samt et dialyseafsnit, der under ledelse af nyrelægerne i Skejby tager sig af dialysebehandling for den sydlige del af Region Midtjylland.

Forskningen foregår bredt inden for medicinske emner på hospitalet, og her er uddannelsesaktiviteter inden for næsten alle personalegrupper. Hospitalet er samtidig kendt for at være foregangshospital inden for it.

Hospitalsbygningerne rummer også Regionspsykiatrien Horsens, der tillige behandler borgere fra Skanderborg, Odder og Hedensted Kommuner. Psykiatrien i Region Midtjylland har sin egen organisation. I Horsens var der i 2018 ca. 170 ansatte (omregnet til fuldtid), der behandlede op mod 3.000 patienter med alvorlige psykiatriske sygdomme.

Videre læsning

Læs mere om sundhed i Horsens Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg