Hospitalet i Lemvig har gennemgået den samme udvikling, som man ser i mange byer af samme størrelse. Det er gået fra at være et fuldt funktionsdygtigt hospital til at være under omdannelse til et sundhedshus, der ikke modtager akutte patienter. Omlægning til sundhedshus foregår i et samarbejde mellem kommune og region. Fra 2019 er oprettet en klinik med alment praktiserende læger i hospitalsbygningen.

Hospitalet har sengepladser til 16 patienter, der som følge af hjerneskade eller andre følgevirkninger efter blodprop er i genoptræning. De kommer primært fra neurologisk afdeling i Holstebro, hvor de akutte patienter behandles.

Der er mulighed for at få taget blodprøver og røntgenbilleder i Lemvig. Desuden er der en akutlægebil stationeret på Regionshospitalet.

Hospitalet er en del af Hospitalsenheden Vest med hovedsæde på Regionshospitalet i Herning.

Videre læsning

Læs mere om sundhed i Lemvig Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg