På toppen af bakken bagved iscaféen Hjejlekiosken ses en del af Regionshospitalet Silkeborg.
.
Kirurger og sygeplejersker foretager en knæoperation på Center for Planlagt Kirurgi – Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Silkeborg. Centeret råder endvidere over et Dagkirurgisk Afsnit, en Idrætsklinik, en Friklinik samt flere mindre klinikker. Årligt gennemføres mere end 2.000 ortopædkirurgiske operationer i Center for Planlagt Kirurgi.
.

Regionshospitalet Silkeborg er en del af Hospitalsenhed Midt i Region Midtjylland. Hospitalsenheden består ud over Silkeborg Hospital af regionshospitalerne i Viborg og Skive og af Hammel Neurocenter. En fælles ledelse er placeret i Viborg, og afdelinger fungerer på tværs af hospitalerne.

Det oprindelige Silkeborg Sygehus blev taget i brug i 1902. Sygehuset blev udvidet betydeligt i hhv. 1925, 1951 og 1965. I dag er Regionshospitalet et specialiseret hospital, som samtidig har en akutklinik. I den somatiske del var der i 2018 ca. 950 ansatte.

Hospitalet har en akutlægebil, der bemandes af en speciallæge og en specielt uddannet ambulanceredder og rykker ud til patienter ved akut alvorlig sygdom eller alvorlige ulykker i området.

Regionshospitalet Silkeborg er især blevet kendt for sit diagnostiske center. Her undersøges patienter med mistanke om alvorlig sygdom af speciallæger fra flere forskellige specialer for at stille en diagnose. Det omfatter patienter med uspecifikke symptomer, som gennemgår en række undersøgelser, der muliggør, at der kan konkluderes efter et kort forløb. Efterfølgende er der etableret lignende centre over hele landet.

Kendt er også Center for Planlagt Kirurgi. Her foretages ortopædkirurgiske operationer, specielt rygoperationer og udskiftning af led. Centeret er et af landets største for udskiftning af led, specielt hofter og knæ. Også behandling af åreknuder er et speciale for hospitalet. Ud over de ca. 80 sengepladser (2018) har hospitalet et patienthotel med 16 værelser, der bl.a. bruges af patienter efter operationen med udskiftning af hofte eller knæled.

Patienter med medicinske sygdomme behandles også; det sker primært ambulant.

Regionshospitalet Silkeborg er flere gange kåret som Danmarks bedste mindre hospital af tidsskriftet Dagens Medicin.

Videre læsning

Læs mere om sundhed i Silkeborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg