Regionshospitalet i Viborg og det tilhørende patienthotel adskilles af den befærdede Lille Sct. Mikkels Gade, men forbindes af en vandret elevator. Elevatoren er førerløs og har plads til ca. syv personer, som kan blive transporteret det 50 meter lange stræk på omtrent 53 sekunder. Alternativet til elevatoren ville have været en gangbro mellem bygningerne.
.
I et af træningslokalerne i Vestdansk Center for Rygmarvsskade varetager et team, der bl.a. består af fysio- og ergoterapeuter, rehabiliteringen af rygmarvsskadede. Centeret, der er en del af Neurologi på Regionshospitalet Viborg, flyttede til de nuværende rammer i maj 2014.
.

Et nybygget »Sygehus for Viborg Amt og By« blev i Viborg indviet i 1889. Det blev hurtigt det største og mest betydende i lokalområdet med 52 sengepladser og plads til 16 patienter på en særlig epidemiafdeling. Sygehuset er udvidet mange gange, og med Strukturreformen i 2007 blev navnet ændret til Regionshospitalet Viborg. Siden er Hammel Neurocenter sammen med regionshospitalerne i Silkeborg, Skive og Viborg blevet samlet i Hospitalsenhed Midt under Region Midtjylland. Ledelsen af hospitalsenheden er placeret i Viborg.

Regionshospitalet Viborg er det store akuthospital i Hospitalsenhed Midt og bliver frem til 2020 udvidet til at rumme ca. 1.120.000 m2. Pengene kommer fra regeringens kvalitetsfond, der finansierer nybygninger og udvidelser af hospitaler, samt fra regionen (hhv. 60 % og 40 %). Nybygningen er budgetteret til ca. 1,2 mia. kr.

Regionshospitalet Viborg vil efter nybyggeriet have ca. 350 senge. Der var i 2018 omkring 2.500 ansatte. Hospitalet modtager akutte patienter fra Skive, Silkeborg og Viborg Kommuner og har et optageområde med ca. 235.000 borgere. Forventningerne til det ombyggede hospital er, at der vil være ca. 28.000 indlæggelser pr. år og omkring 273.000 ambulante besøg.

I samspil med Viborg Kommune og almen praksis har hospitalet udviklet en tradition for sammenhængende patientforløb. For at modvirke, at patienter med flere kroniske sygdomme bliver kastebolde, har hospitalet oprettet et diagnostisk center, hvor patienten kan møde forskellige speciallæger til et samlet diagnostisk forløb.

Hospitalet behandler patienter med almindelige sygdomme. Det er sygdomme inden for de medicinske, kirurgiske, ortopædkirurgiske, neurologiske og kvindebarn-områder. Derudover er der akut- og intensivafdelinger til akutte patienter.

Hospitalet har også en karkirurgisk specialafdeling. Ud over afdelinger med patientbehandlinger er der bl.a. vævs- og blodlaboratorier. I arbejdsdelingen mellem hospitalerne i Hospitalsenhed Midt er forskellige funktioner lagt ud på de øvrige hospitaler.

Der er i hele Hospitalsenhed Midt årligt ca. 1.600 under uddannelse, heraf hovedparten i Viborg.

Videre læsning

Læs mere om sundhed i Viborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg