Sindssygeanstalten ved Søndersø i Viborg blev taget i brug i 1877. Formålet var opbevaring af »300 uhelbredelige sindssyge«. Der fandtes dengang ingen medicinsk behandling af psykiatriske sygdomme, og opbevaringen skete under, hvad der i dag må beskrives som grusomme forhold. Fastbinding og dårekister blev brugt til at passivisere patienterne, og hvis de blev meget urolige, blev de låst inde i celler beklædt med madrasser.

I 1960’erne blev det gamle statsejede hospital gennemgribende moderniseret. Statshospitalet blev et moderne behandlingscenter for psykiatriske patienter og havde på det tidspunkt 562 sengepladser. Det overgik i 1976 til Viborg Amt og i forbindelse med Strukturreformen i 2007 til Region Midtjylland. Her kom det til at udgøre den centrale enhed i Regionspsykiatrien Midt, der er en del af Psykiatrien i Region Midtjylland. Regionens største psykiatriske enhed ligger på Aarhus Universitetshospital.

I dag behandler hospitalet ved Søndersø patienter over 18 år fra Viborg, Silkeborg og Skive Kommuner. Der behandles patienter med et stort spektrum af psykiatriske lidelser. Mange patienter behandles ambulant, men patienterne indlægges stadig ved de mest alvorlige psykiatriske symptomer.

Regionspsykiatrien i Viborg har også retspsykiatriske patienter fra hele Region Midtjylland. Det er patienter, der har fået en behandlingsdom for deres psykiske sygdom efter begået kriminalitet.

Der var i 2018 omkring 115 sengepladser og ca. 500 ansatte.

På det psykiatriske hospital har en gruppe frivillige sammen med Viborg Stiftsmuseum i 2002 opbygget en fast udstilling om sygehusets historie og forholdene for patienterne fra 1875, hvor Viborg Tugt- og Manufakturhus blev omdannet til anstalt for uhelbredelige sindssyge, og frem til i dag. Museet rummer også en lille samling af kunst lavet af patienter, der har været indlagt på hospitalet.

Videre læsning

Læs mere om socialområdet og forsørgelse i Viborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg