Massoud Fouroozandeh leder gudstjene‑ sten i valgmenigheden Church of Love, som i 2017 indrettede egen kirke i det tid‑ ligere bibliotek i Vissenbjerg. I 2011 blev Fouroozandeh den første konvertit fra is‑ lam til kristendom, der blev ordineret som præst i folkekirken.
.

Religion og trossamfund i Assens Kommune, 85 % af indbyggerne i kommunen er medlem af folkekirken, hvilket ligger over landsgennemsnittet på 74,3 % (1. jan. 2020). Af 29 sogne ligger de 28 i Assens Provsti. Jordløse Sogn har siden Reformationen været lagt sammen med Haastrup Sogn i Faaborg Provsti. Bysognet Assens har flest medlemmer, men den laveste medlemsprocent på 79,1 %, mens landsognet Sønderby har den højeste på 89,6 %. Det faldende befolkningstal i kommunens mange landsogne har siden 1950’erne ført til oprettelsen af flersognspastorater, hvor sognene deler præst.

Vækkelsesbevægelsens tidlige og store udbredelse på Tommerupegnen, dvs. Tommerup, Brylle og Verninge Sogne, kan især tilskrives gårdmanden Ole Peter Holm Larsen med tilnavnet Skræppenborg efter gården Store Skræppenborg i Brylle, som han giftede sig til og drev med stor succes. Efter at han blev vakt, rejste han i 1830’erne rundt i landet og ledede lægmandsforsamlinger, der dengang voksede i antal, skønt de var ulovlige. Trods bøder og arrestationer blev han en af landets førende lægprædikanter. Han udviklede efterhånden et grundtvigiansk livssyn.

Vækkelsesbevægelsen udkrystalliseredes også i Indre Mission fra 1870’erne. Egnens førende indremissionske præst var Ole Carl Ipsen, som var præst i Assens Sogn fra 1885 til sin død i 1897. Indre Mission dominerede i mange år kirkelivet i Dreslette og Tommerup Sogne. I Tommerup Sogn byggedes i 1889 missionshuset Salem på Skovstrupvej. En indremissionsk højskole blev stiftet i Tommerup i 1906. Den blev i 1976 indrettet til den nuværende Tommerup Efterskole, som fortsat er knyttet til Indre Mission og KFUM/K.

Assens blev i 1930’erne præget af fremtrædende grundtvigsk-tidehvervske præster. Blandt disse kan den senere etikprofessor K.E. Løgstrup nævnes; han var præst i Sandager-Holevad Sogne i perioden 1936-43. En anden var Knud Hansen, præst i Assens Sogn i årene 1936-44 og senere forstander på Askov Højskole.

Church of Love i Vissenbjerg er en migrantmenighed af iransk oprindelse, som begyndte i 1997 som missionsbevægelse. Som den første migrantmenighed blev den anerkendt som folkekirkelig valgmenighed i 2014. Den katolske menighed i Assens blev stiftet i 1909, og Vor Frelsers Kirke bygget 1926-27. Efter en længere periode, hvor tilslutningen til menigheden dalede, blev bygningen solgt i 2017.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Assens Kommune

Læs videre om religion i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund