.

Kommunen omfatter de 11 vestlige sogne ud af i alt 25 sogne i Grene Provsti i Ribe Stift. De 11 sogne er fordelt på syv pastorater. I kommunen er 81,8 % medlemmer af folkekirken, hvilket ligger over landsgennemsnittet på 74,3 % (1. jan. 2020). Landsognet Filskov har den højeste medlemsprocent i kommunen med 91 %, mens bysognene Grene Sogn (med Billund Sogn) og Grindsted Sogn ligger på hhv. 78,3 % og 78,9 %. En del af kommunens landsogne med lavt indbyggertal deles om en sognepræst og et menighedsråd.

Den grundtvigianske præst og forfatter Vilhelm Birkedal var sognepræst i Sønner Omme i 1840-49 og medvirkende til en grundtvigiansk vækkelse her.

Indre Mission har traditionelt stået stærkt i hele kommunens nuværende område, siden bevægelsen kom hertil i 1880’erne. Indre Mission har fortsat aktive missionshuse i Grindsted, Filskov, Stenderup, Løvlund og Hejnsvig, mens missionshusene i Vorbasse og Billund blev revet ned i hhv. 2014 og 2017. I stedet bruges sognehuset ved Vorbasse Kirke og menighedssalen (udvidelse fra 2003) ved Billund Kirke af Indre Mission. Et nyopført missionshus i Grindsted, Kronen, blev indviet i 2012, som erstatning for det gamle fra 1915, der blev revet ned i 2011. LEGOs grundlægger, Ole Kirk Kristiansen, var engageret missionsmand, hvilket både har præget virksomheden og Billund i perioden 1920‑70. Der ydes fortsat en stor social frivillighedsindsats af Indre Mission og dennes søskendeorganisationer, fx værestedet Café Jydepotten (oprettet 1997) i Grindsted, som er en del af KFUM’s Sociale Arbejde. Stedets tradition for familieaftener med fællesspisning blev fra 2017 udbredt til andre sogne i Region Syddanmark.

Der er kun én frikirke i kommunen, Vestermarkskirken, der er organiseret i Det Danske Missionsforbund. Kirken har rødder tilbage til en vækkelse omkring Ølgod i 1911. I 1967 opførte menigheden en kirkebygning på Tyttebærvej i Grindsted, som grundet medlemsfremgang blev erstattet af en ny kirkebygning på Nymarksvej i 2005.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Billund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund