På Vibevej ligger den iøjnefaldende og farverige Imam Ali Moske.

.
Grundtvigs Kirke troner over Bispebjerg, hvor placeringen på en bakke og den omkringliggende lavere bebyggelse understreger kirkens monumentale placering i landskabet.
.

Bispebjerg har med 46,5 % den næstlaveste medlemsprocent af folkekirken ud af kommunens ti bydele. Her er 25.770 medlemmer af folkekirken, som fordeler sig i sognene Emdrup, Bispebjerg, Lundehus, Tagensbo og Kapernaum samt størstedelen af Ansgarkirkens Sogn og halvdelen af Bellahøj-Utterslev Sogn. I Emdrup Sogn, som har den højeste medlemsprocent på 56,9 %, har Indre Mission og søskendeforeningerne KFUM-Idræt og KFUM-spejder traditionelt stået stærkt.

Da folkekirken i 2005 indførte et ikke juridisk bindende velsignelsesritual for homoseksuelle par, fik den Luthersk Missionske (LM) frimenighed Nordvestkirken stor medlemstilgang. Kirken blev anerkendt som trossamfund i 2008, og i 2014 købte den Utterslev Kirke.

Bydelen udmærker sig ved at være den bydel med flest muslimske trossamfund. 12 ud af de i alt 36 muslimske menigheder og fem ud af de i alt 11 muslimske friskoler i kommunen ligger i bydelen. Islamic Cultural Center, i dag Islamisk Kulturcenter i Danmark, formåede i 1974 at få en imam udsendt og aflønnet fra Libyen. De købte i 1976 ejendommen på Horsebakken. Trossamfundet, der blev anerkendt i 1977, er det næstældste muslimske trossamfund i Danmark og det første i Københavns Kommune. Den shiamuslimske Imam Ali Moskeen på Vibevej blev opført i 2015.

Det sunnimuslimske trossamfund, Islamisk Forbund i Danmark (anerkendt 2007), blev stiftet i 1998 af den syriskfødte imam Mohammad Fouad al-Barazi. Han erhvervede den tidligere erhvervsbygning på Hejrevej og indrettede her moskéen, som overvejende besøges af sunnimuslimer med arabisk baggrund og støttes bl.a. af Den Muslimske Verdensliga. Den sunnimuslimske arabiske moské, Tauba-moskeen, under Islamisk Trossamfund (anerkendt 1999) har ligget på Dortheavej siden 2004. Den lå førhen i en lejlighed på Vesterbro og blev fra 1984 ledet af imamen Ahmed Abu Laban.

Videre læsning

Læs mere om religion og trossamfund i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund