I Gentofte Kommune ligger den folkekirkelige medlemsprocent på 67,8 % og således under landsgennemsnittet på 75,9 % (2017). Gentofte Kommune ligger i Gentofte Provsti, der ligger i Helsingør Stift og har ni sogne og ni pastorater. I kommunen er der 24 sognepræster og ni menighedsråd.

Stor befolkningsvækst i området medførte flere sogneudskillelser fra det oprindelige Gentofte Sogn. Allerede i 1891 blev Ordrup Sogn selvstændigt, og i 1901 fulgte Hellerup Sogn efter. I årene frem til 1949 skete de øvrige udskillelser. Nogle steder, fx i Ordrup Sogn og Vangede Sogn (udskilt 1938), var der en distriktskirke eller en midlertidig kirke med lokal menighed eller kirkekomité før udskillelsen. Andre steder faldt sogneudskillelse og kirkebyggeri sammen, og i disse tilfælde var det i begyndelsen svært at få gang i kirkelivet.

Den Katolske Kirke i Danmark har menigheder i området. Sankt Andreas menighed i Charlottenlund, Ordrup Sogn, har siden 2008 været lagt sammen med Sankt Therese menighed i Hellerup. Nær Sankt Andreas Kirke ligger det oprindelige Sankt Andreas Kollegium, der først var uddannelsessted for katolske præster, siden privat realskole frem til 1938. I 1870’erne husede kollegiet tilkomne jesuiterbrødre, der med religionsfriheden i 1849 kunne rejse til Danmark. Disse brødre fik stor betydning for udviklingen af katolsk skoleundervisning og den katolske mission i landet.

Fra 1917 fik Sankt Lukas Stiftelsen til huse i Hellerup med nybyggeri i 1932 på Bernstorffsvej, som omfattede diakonissehus, kirke og et hospital, som i dag er omdannet til hospice med landets første børne- og ungdomshospice (oprettet 2015). Der er tale om det andet folkekirkelige diakonissehus (det første ligger på Frederiksberg), oprindelig med tilknytning til Københavns Indre Mission, som begyndte sin virksomhed på Nørrebro i år 1900.

I Hellerup ligger hovedcenteret for Bahai Samfundet i Danmark. Bahai Samfundet i Danmark blev et anerkendt trossamfund i 1970’erne, og der er i dag ca. 370 medlemmer på landsplan.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Gentofte Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund