Den folkekirkelige medlemsprocent i Gladsaxe Kommune er 63,70 % (2017) og således væsentligt under landsgennemsnittet på 75,9 %. Gladsaxe-Herlev Provsti ligger i Helsingør Stift og har 11 sogne (heraf tre i Herlev Kommune), som hver for sig er store, ofte nyetablerede kirkesogne med nybyggede kirker. I kommunen er der 20 sognepræster og 11 menighedsråd.

I 1800-tallet var Gladsaxe-Herlev Pastorat et af landets store indtægtsgivende kald. Præsten levede af sit kald, dvs. landbrug, tiende og offer. Derfor tiltrak det også betydelige præster, bl.a. den jødiskfødte lærde teolog Chr. H. Kalkar, der i 1849 oplevede at se sin præstegård brænde ned og sit bibliotek gå til grunde. Herefter kastede han sig over det praktiske kirkeliv og blev landskendt som formand for Det Danske Missionsselskab, hvor han koncentrerede sig om den danske ydre mission. Han blev kritiseret af både grundtvigianere og Indre Mission, men holdt bevidst en midterlinje med vægt på folkekirkens internationale forbindelser til andre europæiske landes kirker.

Gladsaxe-Herlev Sognekommune blev allerede efter år 1900 opsuget af den voksende københavnske storby. Udviklingen tog fart, og Gladsaxe Kommune har siden 1921 været opsplittet i otte kirkesogne. Flere steder hjalp Det Københavnske Kirkefond (nu kaldet Kirkefondet) med kirkebyggeri og sogneudskillelse.

I 1921 blev annekssognet Herlev udskilt, og det samme gjorde Gladsaxe Sogns bebyggelse Søborggård Sogn. Søborg Kirke stod færdig i 1914, og i 1925 kom menighedshuset til. Bagsværd Sogn blev udskilt som selvstændigt sogn i 1950. Området Stengård mellem Gladsaxe Sogn og Bagsværd Sogn var oprindelig et trinbræt på Slangerupbanen, men blev i 1962 udskilt som selvstændigt sogn med egen kirke, indviet samme år. Mørkhøj Sogn er endnu en udskillelse fra Gladsaxe Sogn, som foregik i sammenhæng med indvielsen af den nye kirke i 1960. Sidste menighedsstyrede udskillelse blev Vadgårdområdet, som blev til Buddinge Sogn med indviet kirke i 1968. Kun et af de udskilte kirkesogne har ikke været menighedsstyret, for da man byggede bydelen Høje Gladsaxe, blev det ved lov bestemt, at Haralds Sogn skulle være et selvstændigt sogn med egen kirke. Haraldskirken blev indviet i 1967.

I flere af sognene bliver ungdomsarbejdet varetaget af FDF-kredse.

På Maglegårds Alle ligger Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (indviet 1968). På Vandtårnsvej ligger Johanneskirken (indviet 1967), der huser den kaldæiske menighed, som er uneret med Den Katolske Kirke.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Gladsaxe Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund