.

Religion og trossamfund i Guldborgsund Kommune, 80,5 % af indbyggerne i Guldborgsund Kommune er medlemmer af folkekirken, hvilket er over landsgennemsnittet på 73,8 % (2021). 26 af kommunens sogne hører under Falster Provsti, og 20 sogne hører til Lolland Østre Provsti. De to provstier udgør, sammen med Lolland Vestre Provsti og Maribo Domprovsti i Lolland Kommune, Lolland-Falsters Stift. Kommunens mange befolkningsfattige sogne har dog medført sammenlægninger til flersognspastorater. Således udgør kun otte sogne deres eget pastorat. Et sekssognspastorat blev oprettet i 2016 under navnet Brydebjerg Krumsø.

Skønt Indre Missions leder Vilhelm Beck i slutningen af 1800-tallet kaldte Lolland-Falster for »De dødes Rige«, har den missionske vækkelse sat sit præg på området. Fra 1890’erne til 1930 byggedes hele ni missionshuse i det nuværende kommuneområde: Nykøbing F (1894), Skelby (1894), Sakskøbing (1896), Slemminge (1899), Stubbekøbing (1900), Gundslev (1906), Nørre Alslev (1931), Væggerløse, Nørre Vedby og Toreby; de sidstnævnte uden år. I 1954 overtog Indre Mission Menighedshuset på Voldgade i Nykøbing F, der var tegnet af H.C. Glahn i 1921.

I 1965 grundlagde Indre Mission lejren Møllevang ved Toreby. Efter bruddet mellem Indre Mission og KFUM/K i 1978 blev lejren fortsat drevet i fællesskab. Ved udgangen af 2021 var den udbudt til salg. KFUM/K har også et hus i Nykøbing F, hvor der afholdes møder. Indre Mission har ingen aktive missionshuse i kommunen i 2021. Af særlig betydning for det kirkelige arbejde var godsejeren Bodil de Neergaard fra godset Fuglsang. Hun stiftede i 1918 Sønderskovhjemmet som et kristent opholdssted for hjemløse mænd. Det drives fortsat i dag.

Luthersk Mission havde tidligere missionshus i Skelby (1951) og har stadig et aktivt missionshus i Nykøbing F (1894). I missionshuset holder en frimenighed (LF-kirken) gudstjenester. Luthersk Mission driver botilbuddet Livogjob og Stubbekøbing Efterskole i Stubbekøbing, foruden lejren Sildestruplejren.

Den grundtvigske vækkelse blev ikke særlig udbredt i området bortset fra i Nørre Ørslev, hvor der i 1878 blev oprettet en højskole, i perioden 1937‑2010 Nørre Ørslev Ungdomsskole, siden som Næsgaard Efterskole i Næs nær Stubbekøbing. I 1886 blev der oprettet en grundtvigsk friskole i Nørre Ørslev (lukket 1962) og i 1923 Lolland-Falster Valgmenighed (nedlagt 1970). Valgmenighedens præst tiltrak folk fra hele det nuværende kommuneområde til gudstjenester i sognekirken i Nørre Ørslev. I 1946 indstillede menigheden cand.theol. Johanne Andersen til præst. Beslutningen medførte, efter et års tovtrækkeri, at Rigsdagen i 1947 vedtog loven om kvinders adgang til præsteembeder. I 1948 blev Johanne Andersen ordineret af Fyns biskop, da Lolland-Falsters biskop nægtede.

Den katolske menighed oplevede en stor vækst i begyndelsen af 1900-tallet, da mange polske roearbejdere bosatte sig på Lolland-Falster. Fra 1910 har der været en fast katolsk menighed i Nykøbing F. I 1916 kunne menigheden indvie Hellig Kors Kirke og i 1921 den katolske Sct. Joseph Søstrenes Skole. Den Eritreiske Ortodokse Kirke låner Nordre Kirke i Nykøbing F, og migrantmenigheden den Russiske Ortodokse Kirke bruger Eskilstrup Kirke til gudstjenester.

Nykøbing F er også hjemsted for flere forholdsvis små frikirker som Bibelværkstedet (apostolsk), Nykøbing Falster Adventistkirke, Frikirken (pinsekirke) og Citykirken. Jehovas Vidner og Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har også hhv. rigssal og kirke i byen. I 2013 lukkede Baptistkirken og omkring 2016 også Frelsens Hær deres aktiviteter i området. Der er tillige en moské i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Guldborgsund Kommune

Mere om religion i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund