Ceremoni i Københavns Synagoge i Krystalgade med deltagelse af Israels præsident. Det Jødiske Samfund i Danmark markerede i 2018, at det var 75 år siden, at det lykkedes over 7.000 af de danske jøder at flygte til Sverige og dermed undslippe nazisternes koncentrationslejre.
.
Maratonsang i Vartovs grønnegård, hvor hele Højskolesangbogen synges igennem på årets længste dag, d. 21. juni. Vartov huser ud over Grundtvigsk Forum, som ejer det meste af bygningskomplekset, også Grundtvig-Akademiet, Grundtvig-Biblioteket, Grundtvig Centret, Vartovkollegiet, Københavns Højskoleforening, Studenterkredsen København og en række andre kulturelle institutioner.
.

I Indre By er 55,9 % af indbyggerne medlem af folkekirken, hvilket er lidt flere end kommunens samlede medlemsandel på 53,3 %. De syv sogne Helligånd, Vor Frue, Trinitatis, Holmen, Garnison, Frederik og Sankt Paul ligger inden for bydelen, mens Kastel, Østervold, Vor Frelser og Christians Sogne ligger delvis i bydelen. I 2011 blev Sankt Andreas Sogn nedlagt.

Studenterpræsterne kan føre deres historie langt tilbage i Indre By. Trinitatis Kirke var således frem til 1829 en del af Københavns Universitet og på den måde en studenterkirke.

Præst ved Esajas Kirke fra 1932 til sin død i 1964 K. Olesen Larsen satte fra tidsskriftet Tidehvervs første udgave i 1926 stort præg på bevægelsen.

Mens grundtvigianerne har deres bastion i Vartov, Vartov Kirke samt Bordings Friskole og Johan Borups Højskole, har Indre Mission i København missionshuset Bethesda. Luthersk Mission har lokal menighed og landskontor i missionshuset i Nansensgade, opført 1895.

I 1999 begyndte Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke, som den første kirke i Danmark at arrangere natkirke og ansatte i år 2000 en natkirkepræst. Fem præster betjener natkirkerne i Indre By, som ud over Vor Frue Kirke tæller Helligåndskirken, Vor Frelsers Kirke og Trinitatis Kirke.

Bydelen rummer flere ældre migrantkirker; bl.a. Sankt Petri Kirke, Reformert Kirke samt den katolske Sankt Ansgars Kirke og den ortodokse Skt. Aleksander Nevskij Kirke.

Allerede i 1771 begyndte en engelsk migrantmenighed i København at holde gudstjenester. I 1834 begyndte menigheden at have faste gudstjenester i lejede lokaler i Store Kongensgade, og i 1887 kunne den indvie Saint Alban’s Church i Churchillparken, bygget i nygotisk stil og underlagt Church of Englands europæiske bispesæde.

I perioden 1850-1914 oplevede København en massiv migration af svenske håndværkere og landarbejdere, som bl.a. tog arbejde ved byens store anlægsprojekter. Svenska Gustafskyrkan på Folke Bernadottes Allé er indviet i 1911 (menigheden stiftet i 1901) og betjener fortsat den svenske menighed i København.

To ældre frikirker holder til i egne kirkebygninger i Indre By. Unitarisk Kirkesamfund (tidligere Det fri Kirkesamfund) er stiftet 1900 og udskilt fra folkekirken i 1908. Menigheden, som er den eneste unitariske menighed i Danmark, har siden indvielsen i 1927 haft til huse i Unitarernes Hus ved Lille Triangel. Kirken er tegnet af Carl Brummer og indrettet uden alter og prædikestol.

Metodistkirken har siden 1865 været anerkendt trossamfund i Danmark, og de har deres hovedadresse og internationale menighed i forbindelse med Jerusalemskirken fra 1866 i Rigensgade.

Indre By danner rammen om tre jødiske menigheder. Der har tidligere været en række synagoger uden for København, men disse er i dag nedlagt.

Der er på Nørregade et større buddhistisk center, Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme. Lakha Lama er centerets spirituelle leder.

Scientologykirken, der ikke er et godkendt trossamfund, indrettede i 2017 deres danske hovedkvarter i et byhus fra 1700-tallet på Nytorv. Scientology har været til stede i Københavnsområdet siden 1960’erne.

Mariam Moskeen i Købmagergade har eksisteret siden 2016. Som den første moské i Danmark er den ledet af kvindelige imamer, og den afholder fredagsbøn udelukkende for kvinder.

Videre læsning

Læs mere om religion og trossamfund i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund