Kalundborg Korsriddertapet er en 7,2 m lang gobelin med 12 individuelt vævede billedserier. Det er vævet 2014‑15 af foreningen Vævere i Vestsjælland efter oplæg af kunstneren Claus Jørgensen Muldstrup. Korsriddertapetet skal vise Kalundborg som et center for de danske korstog i Østersøområdet. Til venstre ses scene 1: Esbern Snare anlægger Vestborgen. Han rækker en model af borgen frem mod biskop Absalon, der velsigner byggeriet. Til højre for ham står kong Valdemar den Store, der nær‑ mest støtter Absalon. I scene 2 med titlen Kalundborg som udsejlingssted for korstog ses Esbern Snare i front på sit skib på vej mod korstoget til Rügen i 1168.
.

Religion og trossamfund i Kalundborg Kommune, 82 % af kommunens indbyggere er medlemmer af folkekirken mod et landsgennemsnit på 73,8 % (2021). Kommunen, der ligger i Roskilde Stift, udgøres af Kalundborg Provsti og er inddelt i 30 sogne og en valgmenighed. Der er 14 pastorater og 37 kirker i kommunen.

Præster og degne, som nogle mente ikke interesserede sig synderligt for deres sognebørn og forkyndte i et sprog, de kun selv forstod, førte omkring 1840 til en gudelig vækkelse på Tissøegnen, hvor lægmandsprædikanter talte ved lokale møder. Loven om sognebåndsløsning fra 1855 og Valgmenighedsloven fra 1868 forstærkede ønsket om en gudelig vækkelse, der kunne foregå i et samspil mellem præst og menighed.

Snart samledes befolkningen om de unge kapellaner Vilhelm Beck fra Ubby og V.J. Hoff fra Vallekilde. I begyndelsen holdt de fælles møder, men snart skiltes deres veje. Beck trådte ind i Indre Mission, hvor han senere blev den store lederskikkelse, mens Hoff bekendte sig til Grundtvigs tanker og i 1873 blev præst ved den nyoprettede Ubberup Valgmenighed. Ubberup Valgmenigheds voksende popularitet medførte, at en kreds af menighedens medlemmer fra Gørlev, Vinde Helsinge og Høng i 1898 byggede deres egen valgmenighedskirke i Gørlev, og valgmenigheden blev delt i en Ubberupkreds og en Gørlevkreds. Gørlevkredsen eksisterede frem til 1997, hvor kirken blev solgt til private formål. Ubberup Valgmenighed har i 2021 578 medlemmer.

Tæt ved Bethlehemskirken i Ubberup åbnede Ubberup Højskole i 1899 som en grundtvigiansk højskole for piger. Senere blev højskolen omdannet til sygeplejehøjskole, og siden år 2000 har højskolen koncentreret sig om kurser i livsstilsændringer, og den er i dag den førende højskole inden for området.

Indre Mission havde omkring år 1900 missionshuse i en betydelig andel af kommunens sogne, og i sognerådene var flere medlemmer valgt ind på indremissionske lister. I 2021 er Høng Missionshus det eneste aktive i kommunen.

I 1937 blev den katolske Sankt Mariæ Kirke i Kalundborg indviet som annekskirke, og i 1970 blev den til en selvstændig menighed. I Kalundborg findes også Frikirken Vestsjælland, der er en fusion fra 2015 mellem Pinsekirken Kalundborg og Pinsekirken Korsør.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Kalundborg Kommune

Mere om religion i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund