Mindestenen for Christen Madsen i Drigstrup blev rejst i 1869 i anledning af 50-året for den vækkelse, som Christen Madsen stod i spidsen for i 1819. Både de grundtvigianske og de missionske fynboer, som i fællesskab rejste penge til stenen, anså Christen Madsen for hovedskikkelsen i den gudelige vækkelse. Indre Missions formand, Vilhelm Beck, talte ved højtideligheden.
.

Religion og trossamfund i Kerteminde Kommune, 83,1 % af indbyggerne i Kerteminde Kommune er medlemmer af folkekirken, hvilket ligger over landsgennemsnittet på 74,7 % (1. jan. 2020). Sognene i kommunen udgør 12 af de i alt 16 sogne i Kerteminde Provstii Fyens Stift. Mange landsogne er sammenlagt i tosognspastorater, hvoraf fleres historie går tilbage til Reformationen. Alene Munkebo, Rønninge og Kølstrup Sogne udgør i dag eget pastorat. Herudover har nye samarbejdsformer fundet vej til menighedsrådene på Hindsholm og i Kerteminde, som siden 2013 har indgået et samarbejde omkring aktiviteter, ligesom præsterne samarbejder på tværs. Rynkeby Sogn har kommunens højeste medlemsprocent på 88,7 %, mens Marslev Sogn nær Odense ligger på 76,3 % (1. jan. 2020).

Kertemindeegnen blev brændpunkt for de østfynske vækkelser, som begyndte med lægprædikanten Christen Madsen fra Drigstrup Sogn i 1819. Madsens enke giftede sig i 1829 med Rasmus Nielsen, der fortsatte Christen Madsens prædikegerning. Kertemindeegnens Friskole, der blev etableret i 1863, var inspireret af Kold. Rasmus Nielsens og Christen Kolds grundtvigianske virksomhed på Kertemindeegnen dannede senere grundlag for valgmenigheden i Kerteminde og Dalby, anerkendt i 1869. Samme år blev Emauskirken i Kerteminde indviet, og i 1898 erstattede Betlehemskirken i Dalby det bedehus, som valgmenigheden havde opført i 1868. Kerteminde-Dalby Valgmenighed eksisterer fortsat og har i de senere år oplevet en medlemsvækst. Kerteminde Højskole fungerede i årene 1908‑48, og i 1952 overtog Husflidshøjskolen i Kerteminde bygningerne, men lukkede i 2005.

Indre Mission havde stor betydning i Munkebo og blandt fiskerne i Kerteminde, som i 1897 fik opført et missionshus på Nørregade i Kerteminde. Det blev solgt og indrettet til ejerlejligheder i 2004, og Langeskov Missionshus fra 1912 er nu eneste aktive missionshus i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Kerteminde Kommune

Mere om religion i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund