.

Odder Provsti i Aarhus Stift omfatter 14 sogne og er geografisk lig med Odder Kommune. 82,25 % er medlem af folkekirken, hvilket ligger pænt over landsgennemsnittet på 74,7 % (1. jan. 2019).

De to unge kapellaner Anton Kirkeby og Otto Møller var begge blevet inspireret af N.F.S. Grundtvig i deres studietid. Skønt Kirkeby kun virkede i Odder i perioden 1862‑65, og Otto Møller i sin lange præstetid i Gylling i årene 1860‑1915 ikke kom meget uden for sognet, så har de begge præget kirkelivet i de to byer og i hele kommunen længe efter. I Gylling blev der stiftet en grundtvig-koldsk friskole i 1865 (i dag efterskole), og i Odder førte de grundtvigianske tanker bl.a. til oprettelse af Odder Grundtvigske Valgmenighed i 1885 med en kirke, der blev indviet i 1886. Fra Valgmenighedens kreds udsprang Odder Højskole i 1889 med vægt på Grundtvigs pædagogiske principper.

Der er ingen aktive missionshuse eller selvstændige indremissionske samfund i kommunen i dag.

Adventistkirken i Odder fra 1962 blev solgt fra i 2018. I 1996 blev Odder Frimenighed etableret. Den er del af DanskOase, som i 2001 også stod bag etableringen af Rudehøj Efterskole i Odder. Jehovas Vidner har en rigssal i Odder.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Odder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund