Høsten kom godt i hus i 2020, hvilket Vallekilde Valgmenighed fejrede i september med en høstgudstjeneste med spillemænd i Korskirken. I apsis ses Joakim Skovgaards glasmosaikker, der blev opsat ved en større ombygning af kirken 1918-20. Kirken er opført i 1882 som en integreret del af Vallekilde Højskole, bl.a. af elever på højskolen.
.

I Odsherred Kommune er 81 % medlemmer af folkekirken mod 73,8 % på landsplan (2021). Skønt medlemsandelen er højere end på landsplan, er tendensen faldende. Odsherred er opdelt i 13 sogne: Asnæs, Egebjerg, Fårevejle, Grevinge, Højby, Hørve, Lumsås, Nykøbing Sjælland, Nørre Asmindrup, Odden, Rørvig, Vallekilde og Vig, som alle ligger i Odsherred Provsti under Roskilde Stift.

Historisk har grundtvigianismen og Indre Mission fyldt meget. Grundtvigianismen fandt et arnested i Vallekilde Højskole, mens Indre Mission byggede sin egen højskole i Fårevejle Stationsby i 1907. Her skulle en idealby skabes, og der blev samlet penge ind i hele verden samt annonceret efter håndværkere, som ville etablere sig i tråd med bevægelsens verdenssyn. I 1971 blev højskolen omdannet til Odsherred Efterskole, som endnu forpligter sig over for de oprindelige visioner og værdier, og i dag anvendes arealerne omkring efterskolen i juli hvert år til Fårevejle Bibelcamping.

Fårevejle Frimenighed blev oprettet i 2001 som evangelisk-luthersk frimenighed. Andre trossamfund er ikke fremtrædende.

.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Odsherred Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund