Skive Missionshus ligger på Christiansgade i Skive. Det første blev indviet i 1897 og udvidet i 1920. Men det blev revet ned, og et nyt blev opført i 2016. De fleste mandage er der Mandagscafé, hvor menigheden mødes om et specifikt emne. Her synges der til et mandagsmøde, hvor emnet er krigsveteraner.
.

Skive Kommune omfatter 46 sogne fordelt med 13 i Skive Provsti og 33 i Salling Provsti i Viborg Stift. Folkekirkens medlemsprocent ligger med 87,2 % pænt over landsgennemsnittet på 75,3 % (2018).

De vækkelser, der i 1800-tallets første årtier udvikledes af 1700-tallets pietistiske vækkelser, nåede i 1827 til Håsum (og nabosognet Ejsing i Holstebro Kommune). Gårdmand Christen Povlsen Sørensen var en flittig lægprædikant i 1820’erne, men som helhed berørtes Sallings øvrige sogne meget lidt af de tidlige vækkelser.

Efter at medstifteren af Indre Mission Vilhelm Beck i 1865 foretog en missionsrejse fra Sjælland til Jylland, rykkede missionens tyngdepunkt samme vej, og derefter konkurrerede grundtvigianere og Indre Mission om indflydelse. Grundtvigianismen var tilknyttet de skytteforeninger, der blev etableret i 1860’erne og 1870’erne. Jebjerg-Lyby Skyttekreds i Midtsalling blev stiftet i samme periode og havde i mange år den grundtvigianske præst Niels Kristian Glud som formand. Også i Nordfjends var der et grundtvigiansk miljø under præsten Vilhelm Malling. I Salling og Nordfjends blev de første forsamlingshuse i Skive Kommune opført: Ramsing i 1879, Jebjerg i 1881 og Ørum i 1893. Ramsings og Ørums forsamlingshuse var ottekantede efter forbilledet på Mors. I Salling og på Skiveegnen stod et stærkt politisk engagement formentlig i vejen for, at Indre Mission kunne slå an, givet Indre Missions afstandtagen fra at blande sig i verdslig politik. Dette var på den anden side medvirkende til, at området blev et grundtvigiansk kerneland.

Af stor betydning var også den unge generation af grundtvigske præster, der fra 1870’erne flyttede ind i flere sogne, Anton Kirkeby og J.H. Monrad i Lem og Vejby, og især Niels Kristian Glud i Jebjerg-Lyby, hvor han virkede først som kapellan og senere som sognepræst i perioden 1862-1920. Salling Højskole blev oprettet i Jebjerg i 1884, men flyttedes til Krabbesholm i Skive i 1907. I 1921 begyndte den grundtvigske skoledrift i Jebjerg igen som ungdomsskole, fra 2011 under navnet Salling Efterskole. Efter at det ved lov i 1903 var blevet lettere for valgmenighederne at benytte sognekirkerne, oprettedes i 1904 Rødding-Krejbjerg Valgmenighed, der eksisterede til 1970 – en tilsvarende i Dølby blot 1904-15. I Skive Kommune er der fire friskoler med grundtvig-koldsk værdigrundlag: Rødding Friskole i Spøttrup fra 1907 og de nyere Fur Friskole fra 1963, Thise Friskole fra 1979 og Friskolen i Skive fra 1981. Med friskolelærere, forsamlingshuse og indflydelse fra højskole og efterskole er egnen forblevet grundtvigsk.

Kun i Skive og især på Fur er Indre Mission trængt igennem.

I 1948 blev de første kvindelige præster i folkekirken ordineret, og i 1955 udnævntes Helga Jensen til hjælpepræst i Skive-Resen. Biskop Chr. Baun i Viborg Stift fulgte Indre Missions linje og nægtede at ordinere hende, og han frasagde sig sin tilsynspligt, da menighedsrådet støttede udnævnelsen. Skive-Resen Sogn blev derfor flyttet til Aalborg Stift i 1956 og indtil Bauns pensionering i 1968; den eneste gang, denne konfliktløsning har været anvendt.

I Skive ligger Det Islamiske Hus, der også fungerer som moské. Her afholdes fredagsbøn og en række andre aktiviteter. Bygningerne er ejet af Københavns Store Fond, som også ejer andre bygninger med moskéer i Danmark.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Skive Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund