Thisted Kommune består af Thisted Provsti og Sydthy Provsti. Thisted Provsti rummer 30 sogne, 10 pastorater, 17 sognepræster og 21 menighedsråd. Sydthy Provsti rummer 25 sogne, 11 pastorater, 9 sognepræster og 17 menighedsråd, der alle er valgt på aftalevalg i 2012. I Thisted Kommune er 85,0 % af befolkningen medlemmer af den danske folkekirke mod 75,9 % på landsplan (2017). To store kirkelige retninger har i nyere tid præget det åndelige liv i Thy, den grundtvigianske og den indremissionske, synliggjort gennem byggeri af hhv. forsamlingshuse og missionshuse fra sidst i 1800-tallet. Den grundtvigianske bevægelse har stået stærkest omkring frimenighederne i hhv. Thorsted og Hundborg og i valgmenigheden Hannæs-kredsen, der er en filial af Klim Valgmenighed. Klim Valgmenigheden og dermed Hannæs-kredsen, der fik egen kirke i Vesløs i 1911, var oprindelig en frimenighed, men blev i 1968 omdannet til valgmenighed.

Indre Mission har haft en stærk position i Thy. I kraft af høj repræsentation i menighedsrådene og et stort antal indremissionske præster, missionshuse i adskillige landsbyer, to missionshoteller, teltmøder og bibelcamping har Indre Mission op gennem 1900-tallet præget det kirkelige liv i Thisted Kommune. Gennem årene har der været stærke brydninger mellem Indre Mission og den grundtvigianske bevægelse, hvilket bl.a. er kommet til udtryk i en slags parallelorganisering i samfundet. Eksempelvis var der både missionske mejerier og ikkemissionske mejerier. Der var købmænd, der solgte spiritus, og andre, der ikke gjorde, og der var personer, som arbejdede om søndagen, og andre, der holdt fri. I fiskerlejet Vorupør blev ophalingsspillet til bådene ikke givet fri om søndagen før i 1980’erne. Her organiserede den lokalfødte Jens Munk-Poulsen fiskerne i Fiskercompagniet i 1887 – et fællesskab, der varetog såvel åndelige som materielle interesser. Gennem de seneste årtier har Indre Mission mistet flertal og indflydelse i mange af menighedsrådene, ligesom flere missionshuse er nedlagt eller solgt til andre formål.

Op gennem 1900-tallet blev en række kristne kirke- og trossamfund etableret uden for folkekirken. Det gælder Adventskirken, Det Danske Missionsforbund, Jehovas Vidner, Baptistkirken, Bibel- og Missionscentret, Pinsekirken samt den romersk-katolske kirke. I 1970 opstod Thylejren, hvor en del af beboerne afsøgte nye fællesskaber – også åndelige.

De seneste år er der kommet en del muslimer til Thy, begyndende med de bosniske flygtninge, der ankom i 1990’erne. Efterfølgende er flygtninge fra Somalia, Afghanistan og Syrien siden 2009 flyttet ind på Hanstholm Asylcenter, og i dag udgør islam den største ikkekristne trosretning i Thy.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Thisted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund

Eksterne links