Revsø ligger i den brede Nørreådal tæt ved Spangså og Revsø Skov. En allé flankeret af store, nyere avlsbygninger fører over den åbne gårdsplads mod en hvidkalket, trefløjet hovedbygning i grundmur med halvvalmet tegltag.

Revsø kendes fra 1400- og 1500-tallet, hvor den var i slægten Emmiksens eje. I denne periode blev en tidligere hovedbygning sandsynligvis opført. I 1572 købte Frederik 2. herregården, men solgte den allerede året efter til hertug Hans den ældre. Da han døde i 1580, overgik godset igen til kronen, og først i 1777 gav kongemagten afkald på Revsø, da Jacob Holm købte hovedparcellen ved en udstykning. I 1795 blev Jeppe Koch, der formodes at have opført den nuværende hovedbygning, ejer. Han opførte med sikkerhed Revsøs ældre avlsbygninger i 1799, der bestod af to store stråtækte og hvidkalkede agerumslader opført i bl.a. munkesten. Jeppe Koch overlod i 1811 Revsø til sin datter Maren Koch, senere gift Lorenzen. Denne slægt ejede gården frem til 1931, hvor Jordlovsudvalget købte den og udstykkede jorden til husmandsbrug.

I dag ejes Revsø af Per Viggo Hasling Frandsen, der driver landbrug og skovdrift på gården.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Haderslev Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder