På en diset sensommermorgen suser to cyklister i høj fart ud ad vejen langs Ribediget, der hæver sig knap 7 m op over det flade landskab.
.

Med en samlet længde på 18,5 km er Ribe Dige kommunens længste. Diget omfatter også Nordre Fløjdige på 505 m og det 2,7 km lange Søndre Fløjdige, der strækker sig vinkelret ind i landet syd for Vester Vedsted. Diget, som har en højde på knap 7 m, blev bygget 1911‑14 og sidst forstærket i slutningen af 1970’erne. Fløjdigerne blev dog forstærket i 1990’erne. Diget beskytter et område på 8.656 ha, herunder Ribe. Den højeste vandstand i Vadehavet på 5,00 m over middelvandstand (DVR90) blev målt ved Kammerslusen under orkanen d. 3. december 1999. Formentlig var vandstanden endnu højere, men da vandstandsmåleren brød sammen, blev registreringen ikke komplet.

Anlæggelsen af det lange dige blev besluttet, efter at en stormflod i 1909 endnu en gang havde stuvet vandet meterhøjt op i Ribes gader. Sammen med Kammerslusen har diget beskyttet Ribe og Ribemarsken mod Vadehavets evigt tilbagevendende stormfloder.

Fårene græsser, og Solen skinner over marsken ved Kammerslusen. Marsken vokser stadig længere ud i Vadehavet pga. slikken, som aflejres i Vadehavet og på den ydre del af marsken. Slik er fine sedimenter, som er blandet med bunddyrsekskrementer. Når den skylles længere ind over marsken, tørrer den ud og bliver til det mere lerede klæg. Ud over at få marsken til at vokse har det lerede klæg også været udnyttet til at bygge de mange og lange diger, der løber langs Vadehavet.

.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster