Ved Tange øst for Ribe har det nu helt udjævnede voldsted Riber Ulfsborg ligget. Det var navngivet efter stormanden Riber Ulf, der spillede en fremtrædende rolle i tronstridighederne mellem Svend, Knud og Valdemar ved midten af 1100-tallet. Der kendes ikke noget til borgens historie, men Riber Ulfs navn har været knyttet til voldstedet siden 1500-tallet.

Udgravninger på stedet har givet mange interessante oplysninger om den forsvundne borg. Den tørveopbyggede borgbanke har ligget omgivet af vådområder og desuden af en 2‑3 m bred, lav voldgrav. Banken målte ca. 35 m i diameter og vurderes at have været ca. 7 m høj. På marken mod sydvest er der fundet rester af vejen, der har ført frem til borgen, og tre kraftige stolper ved foden af banken er de sidste rester af adgangsvejen. Man må forestille sig, at der på den oprindelig kegleformede banke har stået et træbygget tårn omkranset af en palisade. På banken og i voldgraven er fundet spredt bygningstømmer, heraf en del med brandspor, og derudover en betydelig mængde håndstore sten. Stenene tolkes som kasteskyts, og det brændte tømmer vidner sandsynligvis om borgens ødelæggelse. Ved hjælp af årringsdatering er borgens opførelse bestemt til vinterhalvåret 1148/49. Dateringen af borgen stemmer overens med overleveringen, ifølge hvilken borgherren var Riber Ulf, Svend Grathes allierede. Alt tyder på, at borgen har haft en kort levetid, den kan meget vel være blevet afbrændt i forbindelse med borgerkrigen 1146‑57 mellem Svend Grathe, Knud Magnussen og Valdemar den Store. Ligesom Svend Grathe døde Riber Ulf efter Slaget på Grathe Hede i 1157.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder